Tsjaikovskijs Romeo og Julie-ouverture runger utover Oslo Konserthus. På scenen står dirigent Ingar Bergby og et femtitalls symfonikere, i salen er det ikke et eneste menneske.