Kultur

Kirkemusikerstriden i Tromsø ender i oppsigelse

OPPSIGELSE: Etter at Tromsøysund menighetsråd tirsdag kveld vedtok å avvikle Midnattskonsertene i Ishavskatedralen, vil musiker Harald Bakkeby Moe bli oppsagt.

Da Høyesterett 1. mars i år avviste hovedspørsmålet i Tromsøysund sokn sin anke i saken mot sanger Harald Bakkeby Moe, lot det til at punktum var satt i en lang og tidvis amper arbeidskonflikt. Bakkeby Moe hadde rett på fast ansettelse i soknet og 100.000 kroner i erstatning, fastslo lagmannsretten.

– Utmattet

Vårt Land meldte i mars at menighetsrådet vurderte konsekvensene av dommen og at nedleggelse av Midnattskonsertene var ett mulig utfall. Den gang virket saken fortsatt åpen: En videreføring av konsertserien så ut til å være et vel så reelt alternativ. Tirsdag kveld vedtok et enstemmig menighetsråd å avvikle konsertene og innlede en oppsigelsesprosess.

– I går fikk jeg beskjed om at jeg kommer til å bli sagt opp. Jeg er utmattet av en veldig lang prosess som både for kirke og musikere har fått det verst tenkelige utfallet. Jeg stiller meg uforstående til at man legger ned noe som vil være drivverdig framover, sier musiker Harald Bakkeby Moe.

Jeg er utmattet

—  Harald Bakkeby Moe

Musikeren har jobbet med konsertene i mer enn 20 år, i fast engasjement de siste ti årene. Nå må han finne noe annet å gjøre.

---

Vedtaket

  • Dette er vedtaket Tromsøysund menighetsråd gjorde tirsdag kveld:
  • På bakgrunn av blant annet dommen fra Hålogaland lagmannsrett, datert 8.11.2022 (LH-2022-44364), kan ikke Tromsøysund sokn videreføre Midnattskonsertene innenfor en forsvarlig økonomisk ramme og vurdert risiko.
  • Menighetsrådet gir administrasjonen ved daglig leder fullmakt til å avvikle Midnattskonsertene, herunder til å foreta eventuelle nødvendige oppsigelser.
  • Menighetsrådet anmoder Tromsø kirkelige fellesråd om å bistå i denne prosessen.

---

Økonomisk vurdering

Bakkeby Moe møtte selv i menighetsrådet på tirsdag og la fram sine kalkyler på hvordan videre konsertdrift kunne forsvares økonomisk. Menighetsrådet fikk også framlagt et regnestykke fra daglig leder Oddgeir Stenersen, som ga et annet bilde.

– Konklusjonen er at soknet ikke viderefører konsertene, fordi vi ikke klarer å gjøre det innenfor en forsvarlig økonomisk ramme. Etter Høyesterettsdommene og de satsene som legge der, klarer vi ikke å gå i balanse med konsertene. Vi kan ikke ta penger fra det menighetsbyggende arbeidet for å få det til å gå opp, sier Stenersen.

Stenersen legger også vekt på at konsertserien er avhengig av et marked. Han peker på at selv om turiststrømmen hadde et toppår i 2019 før pandemien og er på vei opp nå, og selv om valutasituasjonen er en annen, så vil ansettelser av 12 musikere være å ta en risiko menighetsrådet ikke er villige til.

– Hva går tapt med Midnattskonserten?

– Den blir borte i den form den er i nå. Vi vet ikke om det blir erstattet med noe. Det har vi ikke begynt å drøfte. Vi har fortsatt konserter som cruiseskip kjøper – orgelkonsert med guiding. Det er et konsept som går videre, svarer Stenersen.

– Hva gjør dere innfor sommerens turistsesong?

– Det er trasig at vi ikke klarer å videreføre konsertene, spesielt trasig over for Hurtigruten. Kirka er åpen for turister uansett, svarer Stenersen.

Store penger

Advokatfullmektig Espen Eldøy i kunstnerorganisasjonen Creo representerer Bakkeby Moe.

– Først og fremst er det veldig trist at menigheten etter flere års rettsprosesser velger å avvikle konsertserien med den konsekvens at Harald Bakkeby Moe og elleve andre mister jobben. Det er synd for de ansatte og for kulturlivet i Tromsø, sier Eldøy.

Så langt har saken kostet menigheten tre millioner. Eldøy minner om at saken ikke er ferdig, selv om menigheten velger å legge ned.

– En ting er Bakkeby Moe og hans oppsigelse. Det er elleve andre som har krav på ansettelse, og menigheten har ikke villet ta standpunkt til dem. Etterbetaling av feriepenger og tjenestepensjon for dem blir en prosess å forfølge videre. Etter min mening starter menigheten i feil ende. De velger å legge ned før de har ryddet opp i ansettelsesforholdene. Med mindre menigheten kommer i dialog med oss, vil saken fortsette selv om konsertene avvikles, sier Eldøy.

Med mindre menigheten kommer i dialog med oss, vil saken fortsette

—  Espen Eldøy

Viktig dom

– Hva vil du i dialog for, Eldøy?

– I forhold til de elleve andre musikerne ønsker vi dialog på hvordan saken kan løses best mulig. Hvis menigheten ikke ønsker å forholde seg til at de er å anse som fast ansatte, må vi vurdere eventuelt å ta saken videre inn i rettsapparatet for å få fastslått at de er fast ansatte.

En videre runde i retten vil kunne bli kostbar. Eldøy mener det kan komme opp i et samlet beløp for de tolv musikerne på opp mot ti millioner kroner når de ansattes krav og saksomkostninger er regnet med.

– Hvilke ringvirkninger ser kunstnerorganisasjonen Creo av saken?

– De er store innenfor kunst- og kultursektoren. Dessverre benyttes det ulovlig oppdragstakere mange steder der de skulle vært ansatt. Vi har flere andre saker som går på akkurat det samme. Musikere og andre kunstnere har vært tilknyttet en oppdragsgiver gjennom mange år og skulle vært ansatt. Derfor er dommen generelt viktig, sier Eldøy.

---

Dette er saken

---

Les mer om mer disse temaene:

Arne Guttormsen

Arne Guttormsen

Arne Guttormsen er kulturjournalist i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Kultur