Fra sin plass i lenestolen hever Per Lønning langsomt en pekefinger i retning av bokhyllene sine. Tre rader er fylt av bøker han selv har skrevet, eller på en eller annen måte bidratt til. Og på bordet foran ham ligger fire samlinger med salmer. Den siste, På vandring mot en ytterrand fra 2010, ble knapt nevnt i mediene. Og kun én av Lønnings salmer havnet i den Den norske kirkes nye norske salmebok, i 2013.