Knut Hermstad

Ordinert prest

Når biskopene kommer med felles uttalelser, bør ikke kirkeansatte ytre motforestillinger, slike uttalelser er bindende. Anner­ledes er det ikke mulig å tolke avgående preses Helga Haugland Byfuglien, når hun i Vårt Land den 11. februar går ut mot kirkeansatte som er kritiske til biskopenes brev til menig­hetene om dåpen. Hun mer enn antyder at dersom hun hadde fortsatt som preses, ville dette fått et etterspill.

Uhørt

«Prester må også forholde seg til kirkelig ledelse», sier hun. Og føyer til: «… jeg mener det er grunn til å samtale om hvordan medarbeidere i kirken omtaler sine ledere». Ved flere anledninger har hun og andre bispekolleger fremhevet at dåpsuttalelsen egentlig er et veldig godt stykke arbeid, og at innvendingene er urimelige. Vårt Land følger opp med å informere om at en lignende kritikk fra ansatte ville ha vært uhørt i næringslivet.

Fremstår smålig

Problemet i denne saken er imidlertid ikke manglende lojalitet fra de ansatte. Etter det som har kommet frem så langt, er det ingen som har nektet å lese opp uttalelsen. Heller ikke er det noen som har fremsatt kritikk i forbindelse med at den er blitt lest opp for menighetene.

Problemet er kvaliteten på selve uttalelsen. Mange opplever at den ikke holder mål og at den kommuniserer dårlig. Det er vanskelig å skjønne hvorfor den kommer akkurat nå, bortsett fra at det kanskje har noe å gjøre med synkende dåpstall i kirken. Biskopene må gjerne være fornøyd med sitt eget arbeid, men dersom mottakerne av budskapet er av en annen formening, hjelper det lite. Da fremstår kritikken av kirkeansatte som smålig.

Kirken har lang tradisjon i å håndtere uenighet. Det er nødvendig dersom den fortsatt skal være en åpen og inkluderende folkekirke. Også dagens lederskap har vist å beherske denne kunsten på en god måte. Derfor har kirken lite å lære av næringslivet, som i økende grad krever lojalitet og oppslutning om ledelsens linje. Ingen er tjent med en mer autoritær kirke. Men det kan virke som kirkens ledere har problemer med å håndtere kritikk som oppfattes å ha en personlig snert. I dette tilfellet ser biskopene ut til å tolke reaksjonene som en kritikk av kvaliteten på deres arbeid – og det vil de ikke ha sittende på seg.

LES OGSÅ: – Hvis biskopene ønsker å innskjerpe en lojalitetskultur, må de konkretisere hva de mener

Skaper polarisering

I et slikt perspektiv fremstår kravene om bedre debattkultur og større respekt for ledelsen som en avsporing. Også ledere må tåle å bli bedømt ut fra kvaliteten på deres arbeid. I en organisasjon som kirken har de ansatte stor frihet til å delta i den løpende teologiske debatten. Når kirkens ledelse kommer med tunge utspill, bør disse være forankret i prosesser som involverer både ansatte og kirkens medlemmer.

En bedre strategi ville vært å håndtere den uenigheten som nå har kommet til uttrykk, på linje med det som ellers er vanlig i kirken når noe står på spill, nemlig å erklære at uenighet er et gode. Krav om lojalitet og lydighet skaper polarisering, mens invitasjon til dialog og meningsutveksling legger grunnlaget for gjensidig respekt og samarbeid.

 

LES FLERE SAKER OM DÅPSBREVET:

Her er hele den nye dåpsteksten til Bispemøtet

Knallhardt ut mot den nye dåpsteksten til Bispemøtet – mener den er ubegripelig

Sokneprest: «Jeg skal lese dåpsbrevet av lojalitet, men tror det bare har kortsiktige gevinster»

Espen Ottosen: «Jeg er skeptisk til biskopenes uttalelse om dåpens betydning»