Olaug Bollestad

Landbruks- og matminister og 1. nestleder i KrF

Siri Martinsen i NOAH skriver i et innlegg i Vårt Land 26. november at skaperverket ikke trenger KrFs verdier. Det er jeg grunnleggende uenig i. Det er i grunnen fristende å gjøre en liten omskrivning på innledningen til Martinsens eget innlegg: Når NOAH nå maler fanden på veggen, og prøver å innbille folk at KrF mener at økt respekt for dyr og natur er en motsetning til menneskeverdet, viser de en himmelropende mangel på forståelse for hva KrF legger i forvalteransvaret.

Stort og viktig ansvar

En av selve grunnverdiene for KrF er forvalteransvaret. Det er et stort ansvar, og et viktig ansvar. Det gir oss ikke en rett til å herse med dyr som vi vil. Det gir oss heller ikke en rett til å ødelegge naturen eller klimaet på den kloden vi bor på. Tvert imot, vi skal behandle både dyr og det øvrige skaperverket med respekt. Vi har et ansvar for å overlate både planeten, landet og lokalsamfunnet vårt til neste generasjon i minst like god stand som vi fikk dem av våre foreldre.

Derfor må vi gjøre enda mer for å stoppe klimaendringene, og vi må forvalte naturen på en mer ansvarlig måte enn vi har gjort. Det er grunnen til at Kjell Ingolf Ropstad brukte så mye av landsstyretalen sin på nettopp klima og miljø.

LES OGSÅ: Erling Rimehaug: «Innebærer et kristent menneskesyn å herske over dyrene eller ta vare på dem?»

Vil ikke være passiv

KrF er opptatt av at vi skal forvalte naturen på en bærekraftig og respektfull måte. Og her skiller KrF og NOAH lag. For slik jeg oppfatter det, er NOAHs grunnholdning tvert imot at vi ikke skal forvalte naturen i det hele tatt: Vi burde ikke drive med jakt, vi burde ikke drive med fiske, og vi bør egentlig ikke drive med husdyrproduksjon eller spise kjøtt overhodet.

Her er KrF og NOAH ganske enkelt uenige. Vi mener vi kan spise både kjøtt og fisk. Så er det selvsagt lurt av oss alle å følge gode kostholdsråd for et sunt næringsinntak. Men å stå passivt på siden av naturen er ikke å forvalte den.

Husdyrproduksjon, ja takk

I disse debattene er det en kunst å ha to tanker i hodet samtidig. KrF mener norsk matproduksjon på norske ressurser er viktig. To tredjedeler av dyrka mark i Norge er kun egnet til grasproduksjon. I og med at vi mennesker fordøyer gras ganske dårlig, er vi nødt til å ha husdyr som gir oss melk og kjøtt hvis vi skal få mat fra disse ressursene. Men det å ha husdyr innebærer ikke automatisk at vi skal «gjøre alt vi måtte ville mot dyr og natur» slik Martinsen insinuerer at KrF mener. Tvert imot: For KrF er dyrevelferd avgjørende viktig. Alt dyrehold skal baseres på god dyrevelferd. Det skal stilles strenge krav til leveforhold for husdyr som så langt som mulig ivaretar dyrenes naturlige behov. Norsk husdyrproduksjon, ja takk. Og samtidig: God dyrevelferd, ja takk.

Åpenbart behov for KrFs verdier

Eller la oss ta rovdyrpolitikken: KrF vil følge opp den todelte målsettingen i norsk rovdyrpolitikk der vi både tar vare på levedyktige bestander av de fire store rovdyrene, og samtidig ivaretar beitenæringer i de områdene som er fastsatt som beiteprioriterte områder. Igjen viser KrF at vi har to tanker i hodet samtidig. Det er ikke bare rovdyrene det skal være plass til i norsk natur, men også beitedyr.

Siri Martinsen skriver at menneskeverd og dyrs egenverdi ikke er motstridende enheter. Det er jeg helt enig i. Vi skal være snille med dyrene våre og behandle dem godt. Det er åpenbart for meg at Norge definitivt trenger KrFs verdier framover. Både forvalteransvaret og menneskeverdet.

LES MER:

Erik Lunde: Ideen om at mennesket er noe helt spesielt, er grunnen til at vi har menneskerettigheter

Une Batholm: At MDG mener at mennesket er en del av naturen står selvsagt ikke i veien for å erkjenne at menneskeverdet er ukrenkelig

Ropstad angrer ikke på MDG-angrepet: – Dette er en viktig sak