Regjeringen styrker informasjonen til innvandrerne

Regjeringen vil gi 6,6 millioner kroner til frivillige organisasjoner for å styrke informasjonen om korona til ulike innvandrergrupper.

Verdidebatt

Guri Melby

Kunnskaps- og integreringsminister

Organisasjonene som får penger er Røde kors, Caritas, Norske Frivillighetssentraler, Norske Kvinners Sanitetsforening, Kristent Interkulturelt Arbeid og Norsk Folkehjelp.

Jeg har lest i avisene at Loveleen Rihel Brenna, på vegne av sine indiske foreldre, er kritisk til manglende informasjon om koronaviruset. Brenna driver Senter for mangfoldsledelse, men er også kjent som tidligere leder av Foreldreutvalget for grunnopplæringen.

Til avisa Vårt Land sier hun at minoritetene sviktes i den pågående krisen. At det brukes fremmedord, byråkratspråk og kommunikasjon som ikke når fram. Det blir dessuten vist til instanser og institusjoner mange ikke kjenner til, sier hun. Loveleen Rihel Brenna peker på grupper storsamfunnet ikke evner å følge opp. Det er en kritikk jeg tar på alvor.

Det er veldig bra at hun tar opp dette, og jeg deler hennes bekymring. Vi må være ærlige på at vi ikke har vært gode nok på å forenkle språket, og sikre at vi når ut med all den informasjonen vi vil. Derfor vil jeg gjerne invitere Brenna og andre ressurspersoner til en samtale om dette i påskeuka. I Oslo er en betydelig del av befolkningen innvandrere. I disse dager står mange av dem i frontlinja i kampen mot korona.

Vi skal gjøre mer

På Folkehelsa sine nettsider er det publisert informasjon om viruset på mer enn 40 språk. Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) har samlet informasjon om koronaviruset på flere språk på sine sider. Videre har Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) lagt ut informasjon på sine plattformer, og sendt informasjon direkte til frivillige organisasjoner som får tilskudd fra IMDi. Vi har sammen med aktørene gjort mye, men vi må gjøre mer. Vi skal gjøre mer.

Sammen med Kulturdepartementet og Barne- og familiedepartementet har vi sendt informasjon videre med oppfordring om å dele til ulike trossamfunn og frivillige organisasjoner. Men vi må lytte til folkene som kjenner dette på kroppen, og når Brenna sier at det er for dårlig informasjon, så tror jeg på det. Jeg skal derfor ta ansvar for at vi får ordnet opp i det. Det er min jobb som integreringsminister.

Frivilligheten er en viktig ressurs

Og det finnes andre aktører i det frivillige Norge som gjør mye bra. Organisasjonen Bydelsmødre er ett av flere eksempel på dette. Derfor benytter jeg denne anledningen til å oppmuntre flere lag og organisasjoner til å bidra i dugnaden.

Som statsråd for Venstre er jeg spesielt opptatt av frivilligheten. Jeg ser en enorm dugnadsvilje blant de frivillige organisasjonene. Derfor er jeg så glad for at vi kommer med ekstra tilskudd slik at de kan hjelpe oss å nå ut med viktig informasjon.

I tillegg nevner jeg viktigheten av at lærere, leger, barnehageansatte og andre som jobber ute i kommunene og som er i kontakt med dem som ikke kan norsk, er klar over at det finnes informasjon tilgjengelig.

Bruk av kvalifiserte tolker er også et viktig verktøy for myndighetene når man skal kommunisere med de som ikke kan norsk eller strever med å lære seg det. Vi lanserte Tolkeregisteret sammen med IMDi 21.mars. Der oppfordrer vi alle til å være bevisst på behovet for å bruke tolk i disse dager, og å oversette informasjon som finnes.

Avslutningsvis gjentar jeg invitasjonen til Loveleen Rihel Brenna. Jeg tar gjerne en prat om dette i påskeuka slik at de ulike innvandrergruppene kan integreres enda bedre i det norske felleskapet. Det er alltid mulig å gjøre ting bedre. Det har jeg tenkt å gjøre.

Les mer:

• I vårt nærmeste naboland er svensksomaliere overrepresentert blant koronadødsfall i Sverige. Nå frykter norsksomaliere at det samme skal skje hos oss.

• Les hva Vårt Land skrev på lederplass om innformasjonsbehovet til innvandrergrupper: Beredskapsplanene må nå ut til alle.

---

Fakta:

---

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt