Tirsdag kom Loveleen Rihel Brenna med et svært viktig budskap i Vårt Land. Hun er leder av Seema, senter for mangfoldsledelse. Hun var i flere år leder av Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG).

Hun mener minoritetsbefolkningen i Norge ikke får nok informasjon om korona, på en måte som er til å forstå. Hun opplever at myndighetene ikke klarer å kommunisere til deler av innvandrerbefolkningen om koronavirus, smitteveier, symptomer og restriksjoner. 
Det brukes fremmedord, byråkratspråk, og kommunikasjonen når ikke frem. Det blir dessuten henvist til instanser og institusjoner som Brenna tror mange fra innvandrerbefolkningen ikke kjenner til.

Tiltak må iverksettes

33 prosent av befolkningen i Oslo har minoritetsbakgrunn. Andelen er lavere mange andre steder i landet. Men det er uhyre viktig at alle grupper nås, så alle kan bidra i smitteverndugnaden vi nå gjennomfører. Det er justisminister Monica Mælands ansvar at informasjon om beredskap når frem til alle. Regjeringen må snarest sette i gang med konkrete tiltak for å nå innvandrergruppene med informasjon om smittevern og -risiko.

Allmennkringkasterne må også på banen

Også mediene, særlig allmennkringkasterne NRK og TV 2, har et stort ansvar for å formidle­ nyheter og informasjon til de gruppene av ­befolkningen som ikke daglig følger nyhetssendinger på norsk, på radio og TV.

Paradoks

Brenna peker også på et annet paradoks: At mange med minoritetsbakgrunn har jobber i frontlinjen akkurat nå: «De vasker, de jobber på lager, de er i transport, i butikk, de er hjemmehjelpere og de er leger». Hun peker på at innvandringsbefolkningen på den ene siden blir kritisert for ikke å ta smitte på alvor, samtidig som det er de som er på jobb i svært viktige funksjoner: «Vi kan ikke henge ut folk og svartmale en gruppe og samtidig ikke ta vare på dem», mener Brenna.

Mangfolds- og kriseledelse trengs nå

Mangfoldsleder Loveleen Rihel Brenna kan bidra med nyttig kunnskap om hvordan man best kommuniserer et krevende budskap til ulike grupper i samfunnet. Hun har rett i at dette perspektivet må tas på alvor, hvis Norge skal komme seg igjennom denne krisen.

LES OGSÅ: Det første dødsfallet har kommet i det norsk-somalske miljøet. I Sverige var mange av de første ofrene fra denne innvandrergruppen.