Kristne ledere ut mot Bent Høie: Hva mener du med at vårt ståsted er «livsfarlig»?

En rekke kristne ledere krever svar fra helseminister Bent Høie. – Du bidrar til stigmatisering av titusenvis av barn.

Verdidebatt

I Dagen 8. november skriver helseminister Bent Høie at Andreas Håtveits syn på seksualitet og ekteskap kan være livsfarlig. Utgangspunktet for dette er Håtveits uttalelser i forbindelse med KRIKs såkalte «spilleregler», der han forfektet et syn på at det seksuelle samlivet hører til mellom én mann og én kvinne i ekteskapet. Håtveits syn på ekteskapet har vært kirkens ståsted til alle tider – og fortsatt står et overveldende flertall av den kristne kirke for dette synet. Dette er hva Høie kaller «livsfarlig», noe som krever et svar fra en bredde av oss ledere i kristne kirkesamfunn og organisasjoner som har en slik teologi og praksis.

LES OGSÅ: Mannen som startet KRIK-debatten: Tror vedtaket om homofilt samliv vil bli problematisk for unge

Ingen løsning å endre teologi.

For det første vil vi være lydhøre. Seksualiteten er et nært og sårbart område, og vi har til tider kommet med kalde svar, forenklede løsninger og lukkede dører overfor mennesker som kjemper dype og vanskelige kamper i livet. Historien – og dessverre også vår nåtid – har eksempler på uakseptable holdninger hos kristne mot homofile. Dette tar vi sterkt avstand fra og beklager dypt at Guds navn er blitt misbrukt på denne måten. Vi tror at Gud er fullkommen og at hans kjærlighet er betingelsesløs. Dette har vi ofte feilet i å formidle.

Det gjør at det er våre feil, ikke Guds gode vilje for menneskene, som kan være livsfarlige. Dermed blir ikke problemet mindre alvorlig eller vårt ansvar redusert. Men løsningen er ikke å endre teologi. Det er den kristne utøvelsen av teologien som må utfordres. Her trenger vi å være ydmyke og bli utfordret på hvordan vi kan være bærere av den kjærligheten Gud har for ethvert menneske.

Det kristne budskapet er gode nyheter

For det andre er vi dypt overbevist om at det kristne budskapet er gode nyheter for alle mennesker, uansett seksuell orientering eller praksis. I den kristne tro formidles menneskets ukrenkelige verdi. Her møter vi det radikale budskapet om å elske andre som oss selv, til og med våre fiender. Alt begynner med Gud som fra evighet av er kjærlighet og som ved Jesus demonstrerer sin villighet til å gi alt, selv for dem som spikret han til korset. Guds standard for kjærlighet og moralsk godhet viser oss vår menneskelige tilkortkommenhet, hver og en av oss, men også den enorme verdien Gud tilskriver alle mennesker.

Det gjør at vi ikke kan forandre teologi. Til det er mennesker for verdifulle.

LES OGSÅ: Kristen-topper støtter KRIKs vedtak om å åpne for homofile og samboende ledere

Høie bidrar til stigmatisering av kristne barn

For det tredje ønsker vi å utfordre helseminister Høie på bildet han tegner av det kristne fellesskapet. Har han en faglig begrunnelse for å omtale Håtveits – og vår – teologi som livsfarlig? Det er kraftfullt når en helseminister, med hele sin tyngde, fremsetter slike påstander. Med dette bidrar han til å stigmatisere titusenvis av kristne barn og unge som skal leve med at en helseminister mener deres tro er livsfarlig.

Flere studier viser at religiøs tilhørighet har en forebyggende effekt på selvmord og selvmordsforsøk. Så er det en studie fra 2018 som antyder det Høie peker på, at for LHBT+-personer med religiøs tilhørighet, er selvmordsfaren større. Dette må vi ta på største alvor, og vi ønsker mer forskning på området. Uansett er bildet antakelig mer sammensatt enn den forenklingen Høie fremsetter, og vi ønsker å få en dypere forståelse av hva vi har gjort feil. Samtidig vet vi at mennesker med ulike orienteringer har fått hjelp og styrke til et godt liv gjennom sin kristne tro og tilhørighet til et kristent fellesskap. Derfor bør vår helseminister utfordres på sin retorikk, når han går så sterkt ut mot klassisk kristen tro og kaller den livsfarlig. Hvilket faglig grunnlag bygger han dette på?

Det er ikke bare Andreas Håtveit som forfekter at ekteskapet mellom én mann og én kvinne er Guds rammer for det seksuelle samlivet – med kjærlighet til alle mennesker som drivkraft. Dette står en overveldende majoritet av den kristne kirke sammen om, og i motsetning til Høie, mener vi at det samlede kristne budskapet er gode nyheter for alle mennesker.

Bertil Andersson, tilsynsmann DELK

Tarjei Berge, daglig leder DFEF Ung

Andreas Evensen, daglig leder ImF Ung

Erik Furnes, generalsekretær ImFHans-Aage Gravaas, daglig leder NORME

David Haddeland, daglig leder Ny Generasjon

Håvard Haugland, daglig leder fribu

Jarle Haugland, daglig leder Tro & Medier

Karl-Johan Kjøde, generalsekretær NKSS

Sigmund T. Kristoffersen, leder Pinsebevegelsen Norge

Anne Birgitta Langmoen Kvelland, generalsekretær Normisjon

Kjersti Lilleaasen, administrasjonsleder NLM Ung

Andreas Nordli, leder UIO

Kjell Ohldieck, leder DFEF

Jarle Skullerud, synodeformann Frikirken

Kristian Øgaard, daglig leder Acta

Terje Aadne, generalsekretær Det Norske Baptistsamfunn

Øyvind Åsland, generalsekretær NLM

HAR DU ENGASJERT DEG I KRIK-DEBATTEN? LES DISSE SAKENE:

KRIK-leder om kritisk opprop: – Ingen prosesser er perfekte

KRIKs grunnlegger ut med støtte til styrets homofilt samliv-vedtak

KRIK-veteran trekker seg fra valg etter åpning for homofile ledere

Kritisk til KRIK-vedtak: «Tro er ikke et spill»

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt