Marte Yri Evensen

Daglig leder, Stiftelsen KRAFT

Foreningen for Tryggere Ruspolitikk har de siste dagene skapt debatt med en kampanje som bagatelliserer rusbruk. Det har skapt bølger og reaksjoner blant brukere og pårørende, men også politikere og andre ruspolitiske organisasjoner. Og det med rette.

Absurd kunnskap

Nå har de lansert en ny nettside i tillegg til sin rusreform.no, nemlig rusopplysningen.no. Her skriver de at kunnskap gir trygghet. Samtidig sender de ut signaler til hele Norges befolkning om at «Thomas døde ikke da han prøvde GHB. Han unngikk alkohol hele kvelden og doserte riktig.» Dette er plakater som henger ved T-banen på Stortinget.

Vi vil kalle dette absurd kunnskap. Hva er hensikten med en slik kampanje? Når man skriver at mennesker ikke dør av å forsøke rusmidler, bare man vokter seg for å ta riktig dose, er dette bare halve sannheten. Vi er ulike mennesker med ulik toleranse. Det at noen ikke dør, kan for andre innebære å få hjerneskade, gjøre ting i ruset tilstand som fører til lammelser og få fatale konsekvenser for deres liv. Andre dør faktisk.

LES OGSÅ: Vårt Land mener: «Svært viktig at politikere sier tydelig nei til legalisering»

Rammer sårbare

Stiftelsen KRAFT, som er en paraplyorganisasjon på rusfeltet har som sin visjon er å bidra til færre individuelle og samfunnsmessige belastninger som følge av rusavhengighet. Vi har også en bruker- og pårørende organisasjon med snart 270 medlemmer.

Den siste uken har jeg fått høre om to mennesker i 20-årene, som bare skulle ta en dose GHB, hvor den ene fikk hjerneskade, og den andre fikk mentale skader for resten av livet. En far som forteller om hans sønn som nylig tok en dose MDMA, og holdt på å dø og om dramatikken rundt den hendelsen. Noen andre foreldre mistet sin sønn av kun én dose. Jeg snakket også med en kvinne som bare skulle ta en Extacy-pille, og det ble til syv års rusmisbruk. Rus får fatale konsekvenser, og rammer hardt og brutalt. Det rammer ofte de mest sårbare, og ikke minst barn av foreldre som ruser seg blir sterkt skadelidende.

Positive ringvirkninger?

Hva er det som gjør at en kampanje ønsker å bagatellisere noe så alvorlig og i tillegg kalle det kunnskap? Om man går inn på hjemmesidene, står det om positive virkninger til ulike rusmidler. De har også noen beskrivelser om at man må være forsiktig, men det kommer i andre rekke. De snakker om at de har leger og advokater som kvalitetssikrer deres artikler. Det som undrer meg, er hvor mange av de som har jobbet i rusfeltet og har sett de faktiske lidelsene som ulike rusmidler kan føre til?

Hav av lidelse

Slik vi ser det, går denne kampanjen utover de mest sårbare. Ja, mange regulerer rusmisbruk selv, og det er noe mennesker selv kan velge. De som er i risikosonen for å utvikle et alvorlig rusproblem, er de som har blitt utsatt for omsorgssvikt, traumer og har psykiske lidelser. I slike tilfeller kan en dose føre til at det oppleves godt, som en flukt og det kan være fristende å begynne og regulere følelser med rusmidler. For disse kan slike kampanjer være svært uheldige og farlige. Vi tenker også på signaleffekten til en slik kampanje, og særlig for unge mennesker i risikosonen. Vi er oppbrakte og undrer oss over om de som står bak denne organisasjonen har sett det hav av lidelse vi har sett, hos enkeltmennesker og familier som er rammet av nettopp dette - skadene av rusmidler. Vi opplever denne kampanjen som en hån av familier som har mistet barn, søsken eller foreldre i overdoser eller som har erfart ugjenopprettelige skader.

LES OGSÅ: Rusorganisasjoner med sterk kritikk: – Regjeringen jukser med ruskroner

Avsporing

Det er et flertall i Stortinget for å avkriminalisere rusbruk, noe som er en del av Rusreform 2. Å fremme legalisering eller regulert bruk av ulovlige rusmidler er med på å gi et feilaktig bilde av hva avkriminalisering handler om, og dette har vært en avsporing i debatten. Selv om Stiftelsen KRAFT er positive til å tilby behandling fremfor straff, er det nødvendig at man som samfunn holder oppe skadevirkningene av rusmidler og kommuniserer dette i det offentlige rom.

Flere eksperimenterer

I et samfunn, hvor unge mennesker i større grad eksperimenterer med rusmidler, og hvor siste Ungdata-undersøkelsen viser en økning av bruken av cannabis, trenger vårt samfunn edruelige voksne. «Økt tilgjengelighet, vrangforestillinger om at det ikke er farlig og misforståelser om legalisering, er årsaker til den uheldige utviklingen», påpeker leder i Norsk Narkotikapolitiforeningen (NNP) Jan Erik Bresil.

Politikere, offentlige myndigheter, foreldre, bruker- og pårørendeorganisasjoner, mennesker som jobber i rusfeltet- nå vi må reise oss! Det handler om neste generasjon, det handler om landet vårt. Det handler om de vi er glad i – og om de som vi vil beskytte.

Ja til et liv uten rus!

ER DU OPPTATT AV RUSOMSORG OG RUSPOLITIKK? LES DISSE SAKENE:

Grande: – Det er ikke ok å stemple Unge Venstre som hasjlangere

Gatemagasinet Megafon i Bergen legger ned. Grunn: Effektiv ruspolitikk

Jubler over at både Actis og Blå Kors sier ja til avkriminalisering

Forsker frykter overdoser på statlig heroin