Folkehelseminister Sylvi Listhaug tar et betimelig oppgjør med dem som ønsker å ­legalisere cannabis.

I en kronikk i Dagbladet skriver hun blant annet at det er naivt å tro at færre vil bruke cannabis dersom stoffet selges over disk, slik blant annet Foreningen for human narkotikapolitikk hevder. Hun viser til at ideen om at bruk vil reduseres ved legalisering, er basert mer på tro enn sikker viten.

Folkehelseministeren slår fast: «Unge mennesker som bruker cannabis, og særlig de som bruker det regelmessig, risikerer psykiske lidelser og skader i hjernen i form av svekket hukommelse og evne til læring. Dette er det mange ungdommer som ikke vet».

Mange unge mennesker tror at cannabis er ­ufarlig. Trolig er både mange foreldre og ungdom også ­uvitende om at cannabisen de siste årene er blitt mye sterkere. Det farlige virkestoffet THC har økt dramatisk, ­ifølge statsråden. ­Dessuten viser Listhaug til en utvikling som gir grunn til bekymring: I amerikanske delstater som har ­legalisert cannabis, selges alt fra tamponger og kremer til kaker, godterier og brus med cannabisprodukter som skal lokke unge mennesker til å bruke cannabis.

Listhaug slår fast: «Cannabis er et ulovlig stoff, og det skal det fortsette å være selv om vi får en rusreform». Vi gir folkehelseminisiteren vår fulle støtte. Det er svært viktig at en statsråd og mektig politikere sier så tydelig nei til legalisering av cannabis.

Vi håper at ungdomspartiene til regjeringspartiene tar denne advarselen på stort alvor. Særlig Venstres ungdomsorganisasjon gikk svært langt i valgkampen i sitt forsvar for legalisering av blant annet cannabis.

Tiden er kommet til at alle gode krefter må samle seg i kampen mot legalisering. Vi håper også at folke­helseministeren setter i gang et arbeid slik at vi får skikkelig forskning på bordet. Særlig når det gjelder skadevirkningene av disse stoffene.