Monica Smith

Fylkesleder i LEVE Oslo, Landsforeningen for etterlatte ved selvmord

Det tar tid å stable seg i oppreist stilling etter et selvmord. Livet blir aldri det samme, og det trenger det heller ikke. Men målet må være å få til et liv som er godt nok. Til det trenger man hjelp, støtte og oppleve at man er omsluttet av omsorg.

Egen erfaring

Den generelle kunnskapen om konsekvenser for etterlatte er mangelfull. Kompetanse og tilbud om hjelp vil variere etter hvor man bor i vårt landstrakte land. Mange føler seg ensomme og hjelpeløse i den katastrofen de har havnet i.

En av mine brødre tok sitt eget liv på 24 års dagen min. Moren vår tok livet sitt 15 måneder etterpå. Et selvmord ledet til et nytt selvmord. I en familie gjennomgår de forskjellige personene tapet på hver sin unike måte. Det innebærer at en familie hvor grunnen blir revet vekk under dem, trenger ulik hjelp og tilnærming

Ingen automatikk i at man får hjelp

Den største forskjellen opplever jeg mellom de som blir tilbudt hjelp og støtte, og de som ikke blir det. Det handler om legitimitet, at noen forstår og ser at her har en person havnet oppi en situasjon som er nesten uhåndterlig. Smerten blir ikke mindre, men å møte noen som tåler høre alle de vonde, fremmede tankene og følelsene, kan være til uvurderlig hjelp.

Det er ikke noen automatikk i at man blir tilbudt hjelp. Fremdeles er det nokså tilfeldig, selv om det går fremover. Jeg møter mennesker som opplever god støtte, og andre som aldri fikk en telefon.

LES OGSÅ: Prest: «Jeg har brukt over tretti år på å prøve å forstå hvorfor jeg ville gjøre det slutt»

Det må være et tilbud til alle

Det er av avgjørende betydning for etterlatte at de som er de første på stedet, eller de som overbringer budskapet, er i stand til å stå i en så krevende situasjon. Vi i LEVE - Landsforeningen for etterlatte ved selvmord, har hatt besøk av prest og politi som ønsket å snakke om erfaringene etterlatte i LEVE har, for selv å stå sterkere rustet når de skal inn i denne type kriser. Jeg anbefaler andre å gjøre det samme.

Det er ikke alle som trenger krisehjelp, men det å få tilbud om det, kan for noen være nok. Og det må repeteres. Det er en kraftanstrengelse å orientere seg i hva som finnes i hjelpeapparatet når man er knust og ligger nede, så her behøves det støtte. Mange etterlatte vet heller ikke hva de trenger og hvilke tilbud som finnes i deres kommune. Fremdeles er det mange som ikke vet om LEVE, som har fylkeslag i hele landet. Her er det godt å møte andre som har kjent på kroppen noe av den samme smerten man selv bærer på. Det gir håp å møte andre og se at livet går videre.

Fellesskap er avgjørende

Alle jeg kjenner som har opplevd selvmord trenger omsorg og støtte, og det største ansvaret for å ivareta hverandre hviler på de som er rundt en til daglig, være seg venner, naboer, kollegaer osv. Inkluder, vær kanskje irriterende til stede, spør den etterlatte hva vedkommende tror den trenger, snakk om den avdøde og tål å bli avvist.

Husk at det å være etterlatt kan medføre en sterk opplevelse av å være forlatt, så det å være inkludert i et fellesskap er viktig.

Det går ikke over etter å ha mistet ved selvmord. Omgivelsene rundt kan forvente at etterlatte skal gå videre etter en gitt tid. Tiden et menneske trenger for å stable seg på beina er høyst individuell. Mange vil gå inn og ut av tapet. Livet vil for de fleste bli godt og fint igjen, men sorgen og kompleksiteten ved at det var et selvmord gjør oss ekstra sårbare.

LES OGSÅ: Kjell Magne Bondevik: – Jeg vet hvor vanskelig det kan være å søke hjelp når alt er mørkt

Du kan være brikken

Lenge trodde jeg at min historie var unik. Jeg vet nå at det dessverre ikke er sånn. Et selvmord kan føre til et nytt selvmord, uten at det er noen psykisk lidelse som ligger til grunn. Så smertefullt kan det være.

Det er en av grunnene til at det er viktig med umiddelbar hjelp. Men jeg vil samtidig appellere til alle som står rundt. Kanskje du føler deg maktesløs eller går lei, men som god venn, nabo eller kollega kan du være en av brikkene som bidrar til at livet kommer opp og går igjen. Akkurat du kan gjøre en forskjell.

LES MER:

Regjeringen gir 10 millioner ekstra til hjelpetelefoner for selvmordsforebygging

Geir Jørgen Bekkevold: «Vi må sette barn og unge i stand til å velge livet»

Debatt: Selvmord og aktiv dødshjelp - to sider av samme sak?

Kjendismanager: «Sviktet mediene Ari Behn, igjen? Etter selvmordet bør mediene drive selvransakelse»

Her kan du få hjelp hvis du har selvmordstanker

Ved akutte situasjoner - ring legevakten på 116 117 eller nødnummer 113

Disse kan du snakke med:

Mental Helse: 116 123

Røde Kors: 800 33 321

Kirkens SOS: 22 40 00 40