Ta Vårt Lands valgomat

Kva veljartype er du? Er du «Urbanisten», «Gladliberalisten» eller «Miljø-advokaten»? Ta vår valgomat og finn det ut.

Vårt Lands valgomat

Kor høyrer du eigentleg heime i det norske veljarlandskapet?

I Vårt Lands valgomat ser vi på valet med eit litt anna blikk og prøvar å seie noko om kva slags verdiar du har, og kva type veljarar som delar desse verdiane.


Her kan du lese meir om alle dei 16 veljartypane i Vårt Lands valgomat.

Annonse
Annonse