Biskop Olav Skjevesland har søkt om avskjed i nåde fra embetet som biskop i landets sydligste bispedømme. Han går av 1. juni – dagen etter at han fyller 70 år.