Søk i Tilflukt

Søk  i  alt  innhold  på VL.no

Gjør terskelen høyere

Nye regelforslag gjør det i praksis umulig for en flyktning få familien til Norge, mener kritikere.

Asho Abulahi Hersi ventet i fire år før hun fikk familien til Norge. Får regjeringen som de vil, skal dette bli regelen for alle som ønsker familiegjenforening.

– Det er ingen god avgjørelse, er de fem ordene Asho bruker for å kommentere forslaget.

Gunn Bråten er koordinator for flerkulturelt arbeid i Tynset og bruker flere ord:

– Det er umenneskelig å vente så lenge. Det er vanskelig å ha et liv i ventetida. Dessuten sløses ressurser, også for kommunen. Vårt oppdrag er å få dem i studier og arbeid. Når Norge holder pauseknappen inne, blir vårt oppdrag nesten umulig. At Norge skal bidra til å holde foreldre og barn fra hverandre, er vanskelig å godta, sier hun.

LES MER: Regjeringen hever hindringene for familiegjenforeninger

40 regler

I romjula foreslo innvandringsminister Sylvi Listhaug 40 skjerpede asylregler. Tirsdag 5. april legges de fram i statsråd, og da starter debatten i Stortinget.

Forslagene er integreringshemmende, også fordi ektefelle som kommer etterpå ikke vil ha rett til introduksjonsprogram, mener Faglig forum for kommunalt flyktningarbeid (FFKF) i sin høringsuttalelse.

Kristelig Folkeparti (KrF) er blant dem har vært kritiske til forslaget.

– Vi sitter stille i båten og venter på selve lovforslaget. Kommer det til Stortinget uten at Listhaug har endret det, vil vi gå imot det, sier Geir Toskedal, KrFs innvandringspolitiske talsmann.

LES MER: Her venter 100 flyktninger på ubestemt tid

Fast inntekt

Dette har også Listhaug foreslått om familiegjenforening:

• For å få familien til Norge skal man enten ha arbeid og inntekt, eller være i utdanning.

• Inntekt må være på minst 305.000 kroner. I dag er det såkalte underholdskravet på 250.000 kroner.

• For å unntas fra underholdskravet må familien i hjemlandet oppsøke nærmeste norske ambassade innen et halvt år etter at flyktningen i Norge har fått opphold. I dag har de ett år på seg å søke.

Vente ti år

Underholdskravet betyr i praksis betyr minst ti års ventetid på familiegjenforening, uttaler NHO, ifølge NTB.

FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) har pekt på at forslagene om familiegjenforening kan bryte med menneskerettighetene.

Bare to av ti flyktninger med fire års oppholdstid i Norge i dag ville fått familien sin hit med regjeringens skjerpede krav til familiegjenforening, skriver Aftenposten.

ANNONSE
ANNONSE

Asho Abulahi Hersi ventet i fire år før hun fikk familien til Norge. Får regjeringen som de vil, skal dette bli regelen for alle som ønsker familiegjenforening.

– Det er ingen god avgjørelse, er de fem ordene Asho bruker for å kommentere forslaget.

Gunn Bråten er koordinator for flerkulturelt arbeid i Tynset og bruker flere ord:

– Det er umenneskelig å vente så lenge. Det er vanskelig å ha et liv i ventetida. Dessuten sløses ressurser, også for kommunen. Vårt oppdrag er å få dem i studier og arbeid. Når Norge holder pauseknappen inne, blir vårt oppdrag nesten umulig. At Norge skal bidra til å holde foreldre og barn fra hverandre, er vanskelig å godta, sier hun.

LES MER: Regjeringen hever hindringene for familiegjenforeninger

40 regler

I romjula foreslo innvandringsminister Sylvi Listhaug 40 skjerpede asylregler. Tirsdag 5. april legges de fram i statsråd, og da starter debatten i Stortinget.

Forslagene er integreringshemmende, også fordi ektefelle som kommer etterpå ikke vil ha rett til introduksjonsprogram, mener Faglig forum for kommunalt flyktningarbeid (FFKF) i sin høringsuttalelse.

Kristelig Folkeparti (KrF) er blant dem har vært kritiske til forslaget.

– Vi sitter stille i båten og venter på selve lovforslaget. Kommer det til Stortinget uten at Listhaug har endret det, vil vi gå imot det, sier Geir Toskedal, KrFs innvandringspolitiske talsmann.

LES MER: Her venter 100 flyktninger på ubestemt tid

Fast inntekt

Dette har også Listhaug foreslått om familiegjenforening:

• For å få familien til Norge skal man enten ha arbeid og inntekt, eller være i utdanning.

• Inntekt må være på minst 305.000 kroner. I dag er det såkalte underholdskravet på 250.000 kroner.

• For å unntas fra underholdskravet må familien i hjemlandet oppsøke nærmeste norske ambassade innen et halvt år etter at flyktningen i Norge har fått opphold. I dag har de ett år på seg å søke.

Vente ti år

Underholdskravet betyr i praksis betyr minst ti års ventetid på familiegjenforening, uttaler NHO, ifølge NTB.

FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) har pekt på at forslagene om familiegjenforening kan bryte med menneskerettighetene.

Bare to av ti flyktninger med fire års oppholdstid i Norge i dag ville fått familien sin hit med regjeringens skjerpede krav til familiegjenforening, skriver Aftenposten.

;