Religion

Jehovas vitner nektes statstilskudd igjen – går glipp av 35 millioner kroner

TILSKUDD: Selv om Jehovas vitner mistet statstilskuddet for 2021 og registreringen som trossamfunn, mener de å ha krav på tilskudd for de to neste årene. Nå har de fått svar på sine søknader.

Jehovas vitner mener de har krav på 35 millioner kroner i statstilskudd for i år og i fjor, og har i lengre tid ventet på svar på sine søknader. Nå har de omsider fått svar: Statsforvalteren i Oslo og Viken avviser begge krav.

– Vi er uenig i Statsforvalterens begrunnelser i vedtaksbrevene om å nekte Jehovas vitner statsstøtte for 2022 og 2023, brev som vi mottok henholdsvis 20 måneder og 9 måneder etter at søknadene ble sendt, skriver Fabian Fond, talsperson for Jehovas vitners informasjonsavdeling i Skandinavia i en e-post til Vårt Land.

Dermed er det tredje år på rad de går glipp av statstilskudd.

I fjor ble det kjent at Jehovas vitner mister både statstilskudd for 2021, samt registreringen som trossamfunn. Jehovas vitner er uenig i avgjørelsen, og har valgt å gå til søksmål mot staten. Rettssaken vil foregå i Oslo tingrett i januar neste år.

I mellomtiden har altså Jehovas vitner søkt om statstilskudd for både i fjor og i år, skrev nylig Vårt Land.

Ble nektet tilskudd

At Jehovas vitner nektes statstilskudd for de to siste årene, henger tett sammen med årsaken til at de ble nektet tilskudd i 2021. To forhold ledet til Statsforvalterens konklusjon den gang:

  • Statsforvalteren mente Jehovas vitner hindrer fri utmelding for medlemmene sine.
  • Videre mente Statsforvalteren at Jehovas vitners eksklusjonsregler av mindreårige døpte innebærer utøving av negativ sosial kontroll av barn i trossamfunnet.

Begge deler er i strid med en rekke lovparagrafer, ifølge Statsforvalteren, som blant annet har vist til trossamfunnsloven § 6 første ledd. Der heter det:

«Dersom et tros- eller livssynssamfunn, eller enkeltpersoner som opptrer på vegne av samfunnet, utøver vold eller tvang, fremsetter trusler, krenker barns rettigheter, bryter lovbestemte diskrimineringsforbud eller på andre måter alvorlig krenker andres rettigheter og friheter, kan samfunnet nektes tilskudd eller tilskudd kan avkortes».

Er ikke registrert

I det ferske vedtaket hvor Jehovas vitner nektes statstilskudd for 2022, påpeker Statsforvalteren at trossamfunnet ikke har gitt nye opplysninger om at de «planlegger eller har iverksatt tiltak for å rette opp i forholdene som ledet til nekting av statstilskudd for 2021». Dermed oppfyller de ikke vilkårene for å motta statstilskudd for i fjor, ifølge avslagsbrevet som Vårt Land har fått innsyn i.

Også Jehovas vitners krav om statstilskudd for i år avslås. Årsaken til det er at bare registrerte tros- og livssynssamfunn kan kreve tilskudd fra staten, viser Statsforvalteren til. Jehovas vitner mistet registreringen i desember i fjor.

Trossamfunnet har på sin side forsvart kravet for 2023 ved å vise til at de var registrert som trossamfunn på tidspunktet de søkte om støtte.

– På det tidspunktet da søknadene ble sendt så vel som i dag, mener vi at Jehovas vitner oppfyller alle krav for å være et registrert trossamfunn som er berettiget til statsstøtte, slik de har de siste 30 årene, og på lik linje med de nesten 700 andre trossamfunnene i Norge, skriver Fabian Fond til Vårt Land.

Han legger til:

– Dette er årsaken til at vi søkte om statsstøtte for 2022 og 2023, og det er også det spørsmålet som vil bli behandlet av tingretten i den kommende rettssaken i januar 2024.

Kan klage

Statsforvalterens vedtak om nekt av statstilskudd kan påklages Barne- og familiedepartementet. Fond opplyser at trossamfunnet foreløpig ikke har fattet en beslutning om hva de gjør videre, og skriver at de fortsatt holder på med å vurdere sine muligheter.

– Hvis vi skulle bestemme oss for å inkludere kravene om statsstøtte for 2022 og 2023 i rettssaken i januar, vil det naturligvis utelukke en klage til departementet, skriver han.

Den kommende rettssaken har han følgende kommentar til:

– Selv om vi mener at avgjørelsene fra Statsforvalteren er diskriminerende og støtende, har vi tillit til at våre rettigheter vil bli forsvart og gjeninnført av det norske rettsvesen. Dette vil være i tråd med gjeldende rettspraksis fra flere høyesterettsinstanser verden over, inkludert ved Den europeiske menneskerettighetsdomstolen, mener Fond.

---

Jehovas vitner

  • Jehovas vitner er et religiøst trossamfunn. De lærer at Bibelen er skrevet av Gud (Jehova), ved hjelp av forfattere som var under Guds ledelse. Derfor forstås Bibelen som Guds ufeilbarlige og pålitelige ord og den eneste nødvendige veilederen i alle livets spørsmål.
  • Jehovas vitner ble etablert i USA i 1870-årene, den første tiden som en bibelstudiegruppe. Etter hvert utviklet det seg til et trossamfunn under ledelse av Charles Taze Russell (1852-1916).
  • Ifølge egen statistikk var Jehovas vitner i 2022 virksomme i 239 land og hadde rundt 8,5 millioner medlemmer (aktive forkynnere) fordelt på 117.960 menigheter. Barn og andre som ikke er aktive forkynnere kommer i tillegg.

Kilde: Store norske leksikon og jw.org

---

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Vårt Land anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion