Religion

Jehovas vitner krever 35 millioner kroner i statstilskudd for i år og i fjor

STATSSTØTTE: Selv om Jehovas vitner mistet statstilskuddet for 2021 og registreringen som trossamfunn, mener de å ha loven på sin side når de ber om tilskudd for de to neste årene.

– Vi er overbevist om at Jehovas vitner oppfyller alle de juridiske kravene for å motta statstilskudd, og det er årsaken til at vi har søkt om statstilskudd også for 2022 og 2023, skriver Fabian Fond, talsperson for Jehovas vitners informasjonsavdeling i Skandinavia i en e-post til Vårt Land.

I fjor ble det kjent at Jehovas vitner mister både statstilskudd for 2021, samt registreringen som trossamfunn. Jehovas vitner er uenig i avgjørelsen, og har valgt å gå til søksmål mot staten. Rettssaken vil foregå i Oslo tingrett i januar neste år.

I mellomtiden har Jehovas vitner søkt om statstilskudd for både i fjor og i år.

Ifølge trossamfunnsloven er det kun registrerte tros- og livssynssamfunn som kan kreve tilskudd fra staten. Selv om Jehovas vitner ikke er registrert som trossamfunn i dag, mener de likevel at de har krav på tilskudd for 2022 og 2023.

Begrunnelsen deres er at de var registrert som trossamfunn på tidspunktene de søkte om støtte.

Det går fram av et brev de sendte til Statsforvalteren i Oslo og Viken i midten av september, og som Vårt Land har fått innsyn i.

Til sammen mener de å ha krav på om lag 35 millioner kroner for de to årene, opplyser Fond til avisen.

Rikets sal i Kristiansand. Jehovas vitner

– Krenker barns rettigheter

I februar i fjor sendte Jehovas vitner inn sin søknad om statstilskudd for 2022. På dette tidspunktet var de «fortsatt et registrert trossamfunn og kunne således kreve statlig tilskudd», påpeker Jehovas vitner i sitt brev til Statsforvalteren.

Først ti måneder senere, i desember samme år, ble det fattet vedtak om å frata dem registreringen. Bakteppet for vedtaket er at Statsforvalteren mener Jehovas vitners eksklusjonspraksis er i strid med trossamfunnsloven.

«Etter vår vurdering krenker trossamfunnet medlemmenes rett til fri utmelding. Vi mener dette krenker medlemmenes rett til religionsfrihet. Vi mener også og at de krenker barns rettigheter ved at de åpner for å ekskludere døpte mindreårige, og ved å oppfordre medlemmer til å sosialt isolere barn som ikke følger trossamfunnets regler», skrev Statsforvalteren da de fattet vedtaket om registrering.

Midlertidig registrering

Til tross for vedtaket søkte de om tilskudd for 2023, to måneder senere. Også på dette tidspunktet var de registrert, påpeker Jehovas vitner i brevet til Statsforvalteren.

Bare en drøy uke etter at de mistet registreringen, valgte nemlig Jehovas vitner å be om en såkalt midlertidig forføyning, noe Oslo tingrett gikk med på helt på tampen av fjoråret.

Det innebærer at Jehovas vitner skal anses registrert fram til saken har fått en rettslig avgjørelse.

I april i år ble imidlertid kjennelsen opphevet av tingretten.

Men i februar i år var de altså registrert, viser Jehovas vitner til.

Ønsker ikke å kommentere

Vårt Land har spurt Statsforvalteren i Oslo og Viken om de er enige i Jehovas vitners lovforståelse i denne saken. Avdelingsdirektør i juridisk avdeling, Hege Skaanes Nyhus, ønsker ikke å kommentere saken, da den er til behandling.

I brevet til Statsforvalteren etterlyser Jehovas vitner også svar på sine søknader om tilskudd, og viser til at det har gått over ett og et halvt år siden søknaden om statstilskudd for 2022 ble sendt inn uten av de har mottatt et svar.

«I mellomtiden har over 680 trossamfunn både fått godkjent søknad om og fått utbetalt tilskudd for 2022», skriver de. Dette mener de er i strid med forvaltningslovens krav om saksbehandlingstid.

– Hva vil dere foreta dere dersom dere ikke får tilskudd for 2022 og 2023? Kan det bli aktuelt å gå til søksmål også for dette?

– Som nevnt er vi overbevist om at vi oppfyller alle de juridiske kravene for å motta statstilskudd, og at dette er støttet av gjeldende internasjonal rettspraksis. Hvis Statsforvalteren skulle ha en annen oppfatning, vil vi nøye undersøke deres eventuelle begrunnelse før vi vurderer hvilke muligheter vi har, skriver Fabian Fond.

Statsforvalteren ønsker ikke å kommentere når Jehovas vitner kan forvente svar på sine søknader.

---

Jehovas vitner

  • Jehovas vitner er et religiøst trossamfunn. De lærer at Bibelen er skrevet av Gud (Jehova), ved hjelp av forfattere som var under Guds ledelse. Derfor forstås Bibelen som Guds ufeilbarlige og pålitelige ord og den eneste nødvendige veilederen i alle livets spørsmål.
  • Jehovas vitner ble etablert i USA i 1870-årene, den første tiden som en bibelstudiegruppe. Etter hvert utviklet det seg til et trossamfunn under ledelse av Charles Taze Russell (1852-1916).
  • Ifølge egen statistikk var Jehovas vitner i 2022 virksomme i 239 land og hadde rundt 8,5 millioner medlemmer (aktive forkynnere) fordelt på 117.960 menigheter. Barn og andre som ikke er aktive forkynnere kommer i tillegg.

Kilde: Store norske leksikon og jw.org

---

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

VL anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion