Religion

Jehovas vitner saksøker Statsforvalteren i Oslo og Viken

SØKSMÅL: Jehovas vitner går til søksmål mot staten etter avgjørelse om å frata dem registrering som trossamfunn. De bruker harde ord om statsforvalteren.

Jehovas vitner sendte fredag søksmål mot Statsforvalteren i Oslo og Viken til Oslo tingrett.

Bakgrunnen er at statsforvalteren før jul trakk tilbake Jehovas vitners registrering som trossamfunn.

«Statsforvalterens avgjørelse er ikke basert på noen dommer eller noe som helst bevis for påståtte brudd på andres rettigheter», skriver Jehovas vitner i en pressemelding.

Vårt Land var fredag ettermiddag i kontakt med statsforvalter Valgerd Svarstad Haugland.

– Nå blir dette en sak i rettsvesenet. Da må vi håndtere det når den tid kommer, sier hun til Vårt Land.

Stridens kjerne: eksklusjonspraksis

Statsforvalterens avgjørelse er knyttet til Jehovas vitners eksklusjonspraksis, som statsforvalteren vurderer som ulovlig.

Å miste statusen som registrert trossamfunn, innebærer at statsstøtte og vigselsmyndighet forsvinner.

Avgjørelsen er ennå ikke rettskraftig etter at Oslo tingrett besluttet en såkalt midlertidig forføyning.

Dette uttalte statsforvalteren om beslutningen i desember:

– Etter vår vurdering krenker trossamfunnets medlemmenes rett til fri utmelding. Vi mener dette krenker medlemmenes rett til religionsfrihet. Vi mener også og at de krenker barns rettigheter ved at de åpner for å ekskludere døpte mindreårige, og ved å oppfordre medlemmer til å sosialt isolere barn som ikke følger trossamfunnets regler.

Dropper å klage til departementet – går rettens vei

«På grunn av betydningen spørsmålet har, og tidsaspektet, har vi besluttet å ikke klage til Barne- og familiedepartementet, men å bringe vedtaket om registreringsnektelse til domstolene», skriver Jehovas vitner i sin pressemelding.

Trossamfunnet hevder at en klage til departementet bare ville være «en unødvendig utsettelse av situasjonen».

«Dessuten har departementet allerede gitt uttrykk for sitt syn i forbindelse med avgjørelsen om å nekte oss statstilskudd for 2021», heter det videre.

Anklager om fordommer og stigmatisering

Jehovas vitner hevder i pressemeldingen at statsforvalterens avgjørelse «er utelukkende basert på en fordomsfull og feilaktig fortolkning av en religiøs læresetning».

De kaller myndighetenes avgjørelse for «diskriminerende» og hevder den «formidler et budskap om at det er noe alvorlig galt med Jehovas vitner».

Dette «berører livene til de mer enn 12.000 Jehovas vitner i Norge», mener trossamfunnet.

Avgjørelsen «stigmatiserer en religiøs minoritet som ble brutalt forfulgt under nazi-regimet, og som fremdeles forfølges i land som Russland», skriver Jehovas vitner videre.

Slik svarer statsforvalter Valgerd Svarstad Haugland på beskrivelser som «diskriminerende» og «fordomsfullt»:

– Jeg har truffet mange hyggelige Jehovas vitner. Jeg vil ikke bruke slike ord mot dem. Utover det har jeg ingen kommentar.

Valgerd Svarstad Haugland: – Kan fortsatt praktisere sin tro

Det er ingen som har fratatt Jehovas vitner retten til å være Jehovas vitner og praktisere sin tro, understreker statsforvalter Valgerd Svarstad Haugland.

– Men vi har fratatt dem økonomisk støtte og registrering, fordi vi mener at deres eksklusjonspraksis er på kollisjonskurs med norsk lov, sier Haugland.

Andreas W. H. Lindvåg

Andreas W. H. Lindvåg

Andreas W. H. Lindvåg er politisk reporter i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion