Religion

Jehovas vitner mister registrering som trossamfunn

NYTT VEDTAK: Statsforvalteren i Oslo og Viken trekker Jehovas vitners registrering som trossamfunn.

– Vi sendte et varsel til Jehovas vitner om mulig tap av registrering 25. oktober i år. I varselet ba vi om en tilbakemelding på om de ønsket å rette opp i forholdene som ledet til nekting av statstilskudd, skriver Statsforvalteren i en pressemelding.

Statsforvalteren begrunner dette i trossamfunnsloven. Den gjør det mulig å trekke tilbake registreringen dersom de bryter med lovens bestemmelser.

Kjernen i saken er at Statsforvalteren mener Jehovas vitners eksklusjonspraksis er lovstridig.

– Etter vår vurdering krenker trossamfunnets medlemmenes rett til fri utmelding. Vi mener dette krenker medlemmenes rett til religionsfrihet. Vi mener også og at de krenker barns rettigheter ved at de åpner for å ekskludere døpte mindreårige, og ved å oppfordre medlemmer til å sosialt isolere barn som ikke følger trossamfunnets regler.

Uten registrering som trossamfunn, kan Jehovas vitner ikke lenger fremme krav om statlig tilskudd. De mister også vigselsretten.

– De står likevel fritt til å utøve sin religion og sine aktiviteter uavhengig av en offentlig registrering da trossamfunnsloven i all hovedsak er en tilskuddslov, skriver Statsforvalteren.

Saksøker staten

Tidligere i dag kunne Vårt Land fortelle at Jehovas vitner saksøker staten, etter at de ble nektet statstilskudd for 2021. Tilskuddet for Jehovas vitners 12.686 medlemmer i fjor utgjør om lag 16 millioner kroner.

«Hvis avgjørelsen blir stående uprøvd, vil beslutningen om å nekte Jehovas vitner statsstøtte, og eventuelt trekke tilbake registreringen som trossamfunn, gjøre at Norge går i motsatt retning av internasjonal rett. Det vil også være et faresignal på et tilbakeskritt for religionsfrihet og menneskerettigheter i Norge» skrev Fabian Fond ved informasjonsavdelingen til Jehovas vitners avdelingskontor i Skandinavia til Vårt Land.

I eposten omtalte Fond også varselet fra Statsforvalteren som et «ultimatum» om å enten rette opp sin religiøse tro og praksis, eller å miste registreringen.

Jehovas vitner har vært tydelige på at de ikke vil gjøre om eksklusjonspraksisen sin.

– Samfunnet vil altså ikke iverksette tiltak for å forhindre forholdene som ledet til nekting. Dette betyr at forholdene er vedvarende, skriver Statsforvalteren vedtaket, og viser til at særlig alvorlige og vedvarende forhold skal føre til tap av registrering.

Oslo  20190108.
Advokat Anders Christian Stray Ryssdal under den sivile ankesaken i Borgarting lagmannsrett vedrørende gyldigheten av Kulturdepartementets vedtak om statstilskudd etter trossamfunnsloven. I vedtakene ble Oslo katolske bispedømme blant annet pålagt å tilbakebetale cirka 40 millioner kroner for urettmessig statsstøtte. Oslo katolske bispedømme har anket dommen til lagmannsretten. 
 Hovedspørsmålet i saken er om Oslo katolske bispedømme har krevd urettmessig tilskudd for medlemmer som ikke inngår i grunnlaget for statstilskudd, og forståelsen av vilkårene for slik støtte. 
Foto: Lise Åserud / NTB

– Korte frister

– Vi synes dette er en overraskende avgjørelse, Jehovas vitner har vært et registrert trossamfunn så lenge vi har hatt denne ordningen, sier advokat Anders Ryssdal til Vårt Land

Han representerer Jehovas vitner i saken de allerede har tatt ut mot Barne- og familiedepartementet. Ryssdal sier at de nå vil vurdere en ny stevning for å hindre at de mister registreringen som trossamfunn.

– Vi er veldig overrasket over at dette kommer nå på slutten av året, med korte frister. Vi har bedt om at iverksettelsen utsettes. Det er alt vi kan gjøre nå, sier Ryssdal.

I vedtaket skriver Statsforvalteren at de mener det ikke er grunnlag for å utsette iverksettelsen.

De har gitt Jehovas vitner tre ukers klagefrist, og ber dem klage til Barne- og familiedepartementet.

– Dypt bekymret

– Jehovas vitner er dypt bekymret over Statsforvalterens avgjørelse, skriver Fabian Fond ved informasjonsavdelingen til Jehovas vitners avdelingskontor i Skandinavia til Vårt Land, ett døgn etter vedtaket ble gjort kjent.

Han mener avgjørelsen ikke bare krenker deres religions- og forsamlingsfrihet, men også er diskriminerende på bakgrunn av religion.

– Hvis Statsforvalterens avgjørelse blir stående, vil det påvirke livene til Jehovas vitner i Norge. For eksempel vil ikke lenger par som ønsker å gifte seg, ha mulighet til å bli viet av en vigselsmann hos Jehovas vitner. Flere par hadde allerede planlagt å bli viet av en vigselsmann hos Jehovas vitner i januar 2023, og om avgjørelsen blir iverksatt, må de endre sine bryllupsplaner, skriver Fond.

Jehovas vitner planlegger å ta juridiske skritt mot vedtaket, og har i mellomtiden bedt Barne- og familiedepartementet om utsatt iverksettelse.

Oppdatert fredag 23. desember kl. 19:29: Artikkelen er oppdatert og utvidet med svar fra Jehovas vitner.

---

Jehovas vitner

  • Jehovas vitner er et religiøst trossamfunn. De lærer at Bibelen er skrevet av Gud (Jehova), ved hjelp av forfattere som var under Guds ledelse. Derfor forstås Bibelen som Guds ufeilbarlige og pålitelige ord og den eneste nødvendige veilederen i livets spørsmål.
  • Jehovas vitner ble etablert i USA i 1870-årene, den første tiden som en bibelstudiegruppe. Etter hvert utviklet det seg til et trossamfunn under ledelse av Charles Taze Russell.
  • Ifølge egen statistikk var Jehovas vitner i 2020 virksomme i 240 land og hadde 8.424.185 medlemmer fordelt på 120.387 menigheter.

Kilde: Store norske leksikon og jw.org.

---


Les mer om mer disse temaene:

Eivind Nicolai Lauritsen

Eivind Nicolai Lauritsen

Eivind Nicolai Lauritsen er nyhetsleder i Vårt Land.

Maria Lavik

Maria Lavik

Maria Lavik er journalist i Vårt Lands nyhetsavdeling

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion