Religion

Jehovas vitner nektes statstilskudd for 2021

MISTER STØTTE: Statsforvalteren i Oslo og Viken nekter trossamfunnet Jehovas vitner statstilskudd for 2021 på bakgrunn av samfunnets eksklusjonspraksis.

Statsforvalteren i Oslo og Viken nekter trossamfunnet Jehovas vitner (JV) statstilskudd for 2021 på bakgrunn av samfunnets eksklusjonspraksis, skriver Statsforvalteren på sine hjemmesider. De har nylig gjort et vedtak om nekting av statstilskudd.

Statsforvalteren skriver at de har gjennomgått Jehovas vitners egne redegjørelser og publikasjoner, og avdekket flere brudd på trossamfunnsloven.

Videre står det at eksklusjonspraksisen innebærer at medlemmer nektes kontakt med utmeldte medlemmer.

«Dette vil også gjelde for medlemmer som frivillig har forlatt trossamfunnet. I praksis betyr dette at de som melder seg ut ikke kan ha kontakt med familie og venner i menigheten. Etter vår vurdering hindrer dette retten til fri utmelding, og er i strid med trossamfunnsloven § 2.», skriver de.

Videre hevder Statsforvalteren at trossamfunnet åpner for å ekskludere døpte mindreårige.

Det betyr at barn kan bli ekskludert dersom de bryter trossamfunnets regler.

«Vi mener dette er negativ sosial kontroll og krenker barns rettigheter. Udøpte barn som bryter med trossamfunnets regler, kan bli utsatt for sosial isolasjon. Dette oppfattes også som negativ sosial kontroll og brudd på barns rettigheter. Slik behandling av barn er i strid med trossamfunnsloven § 6.», skriver Statsforvalteren i begrunnelsen.

Statsforvalteren påpeker at Jehovas vitner har ved flere anledninger forsvart eksklusjonspraksisen.

«Trossamfunnet har detaljerte regler for hvordan medlemmene skal praktisere eksklusjon og sosial isolasjon overfor disse gruppene. Reglene meddeles medlemmene blant annet via bøker og studieartikler. Vi har vurdert lovbruddene som systematiske og forsettlige, og har derfor valgt å nekte tilskudd. Dette er i tråd med trossamfunnsforskriften § 11 tredje ledd.», står det videre.

Avslaget utdypes i brevet med Statsforvalterens vedtak.

Opprettet sak i høst

I september ble det kjent at Statsforvalteren skulle undersøke påståtte kritikkverdige forhold i JV.

Gjennom brev fra to navngitte eks-Jehovas vitner, samt et skriv fra en anonym innsender, ble Statsforvalteren gjort «kjent med opplysninger» som de mener «kan ha betydning for vår behandling av trossamfunnets søknad om statstilskudd», skrev Statsforvalteren til trossamfunnet den gang.

En av kritikerne var Rolf Furuli, som i sitt brev blant annet påstod at JV risikerer å bli ekskludert dersom de stemmer ved politiske valg. Furuli deler Jehovas vitners tro og har hatt sentrale roller i trossamfunnet, men ble i fjor sommer ekskludert fra organisasjonen etter å ha kritisert deres toppledelse i New York.

I desember sendte JV Statsforvalteren en lengre redegjørelse om påstandene i brevene. Her argumenterte de for at trossamfunnets religiøse oppfatninger og framgangsmåter ikke krenker andres rettigheter og friheter. Blant annet hevdet de at det er et personlig og fritt valg både om en person ønsker å bli eller trekke seg som et medlem av JV.

Avviser eksklusjon

Påstanden om at medlemmer av JV risikerer å bli ekskludert dersom de stemmer ved politiske valg, kommenterte de blant annet slik:

«Hvis en som er tilknyttet trossamfunnet velger å delta i et politisk valg ved å stemme, vil Jehovas vitner oppfatte det som at personen ved sine handlinger viser at han ikke lenger ønsker å tilhøre trossamfunnet.».

Trossamfunnet påpekte at de eldste i menigheten ikke har myndighet til å tvinge eller presse noen til å forbli et Jehovas vitne.

«Hvis en som er tilknyttet trossamfunnet velger å stemme i et politisk valg, vil hans rett til å gjøre det bli respektert. Ingen vil tvinge eller presse ham til å avstå fra å stemme for at han skal bli værende i menigheten, skrev de i redegjørelsen.».

Hans Christian Paulsen

Hans Christian Paulsen

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Religion