Religion

Islam Net overførte nærmere 100 millioner kroner til stiftelse i 2022

INNSAMLING: I mange år har Islam Net samlet inn penger gjennom engelskspråklige kampanjer på nett. I fjor overførte de om lag 100 millioner kroner til en stiftelse som de har tette bånd til.

– Vi deler med stor glede vår utvikling og suksess de siste årene, sier Mahir Osman, juridisk fagmedarbeider i Islam Net.

I fjor overførte den muslimske ungdomsorganisasjonen 99 millioner kroner til stiftelsen Iman Aktivitetssenter. Det bekrefter Osman på spørsmål fra Vårt Land.

Stiftelsen eier Islam Nets mye omtalte moské- og aktivitetssenter i Groruddalen i Oslo. I 2021 ble eiendommen kjøpt for 63,5 millioner kroner. Bygget ble finansiert via lån fra selger og støtte fra Islam Net, har organisasjonens leder, Fahad Qureshi, uttalt til Vårt Land.

Få måneder senere kunne organisasjonen opplyse at lånet er nedbetalt, også dette ved hjelp av Islam Net. Midlene til eiendomskjøpet har organisasjonen fått gjennom pengeinnsamlinger.

– En av de store utfordringene mange muslimske organisasjoner møter er økonomisk stabilitet og selvstendighet. Jeg er oppriktig rørt og takker for tilliten våre medlemmer og givere har vist oss, særlig i denne vanskelige tiden med mye motgang og de mange trusler som vi mottar, skriver Osman i en e-post til avisen.

---

Islam Net

  • Islam Net ble etablert i 2008 og er en konservativ muslimsk ungdomsbevegelse. De har ofte blitt omtalt som en bevegelse med en salafistisk orientering, men selv har organisasjonen avvist at de tilhører denne grenen. I stedet hevder de ganske enkelt å representere islam.
  • Salafisme er en moderne puritansk og reformistisk tilnærming til islam som legger avgjørende vekt på å vende tilbake til en bokstavelig tolkning av de islamske grunnlagstekstene Koranen og hadith, og som ønsker å «renske» islamsk tro og praksis for det som anses som «ikke-islamske» elementer.
  • Den puritanske salafismen, som Islam Net er en eksponent for, er del av et transnasjonalt salafistisk nettverk med forgreninger til mange land, som særlig er opptatt av å fremme da’wa («å kalle folk til islam») i form av proselyttisering. Den trekker sterke veksler på så vel moderne islamsk som kristen tele-evangelisering og gjør omfattende bruk av sosiale medier.

Kilde: Store Norske Leksikon / Vårt Land arkiv

---

Mange givere

Siden 2019 har Islam Net kjørt engelskspråklige kampanjer i sosiale medier for å samle inn penger til å realisere sine planer i hovedstaden.

I en av kampanjene viser de blant annet til et angivelig sitat fra muslimenes profet Muhammed. «Den som bygger en moske for Allah, vil Allah bygge et lignende hus for i Paradis.»

På spørsmål om hvor Islam Net har fått de nær 100 millionene fra, svarer Osman:

– Midlenes opprinnelse er den samme i dag som den var før. Vi har mange medlemmer og vi har mange givere som støtter vårt arbeid, både i Norge og i utlandet. Vi mottar hverken statsstøtte eller penger fra andre statlige aktører. Den gjennomsnittlige donasjonen er på noen hundre kroner, skriver han.

Islam Net teller rundt 1.500 medlemmer. I tillegg har de rundt 3,5 millioner følgere i sosiale medier, ifølge ham.

– Har dere stilt noen betingelser til bruken av disse midlene?

– Midlene benyttes til å realisere Islam Net og stiftelsens formål, sier han.

Den gjennomsnittlige donasjonen er på noen hundre kroner

—  Mahir Osman, juridisk fagmedarbeider i Islam Net

Vil etablere flere sentre

Osman påpeker at et av Islam Nets sentrale prosjekter er aktivitetssenteret i Groruddalen.

– Her er det ventet betydelige kostnader relatert til videre utvikling. Vi ønsker å skape noe unikt i norskmuslimsk historie. Iman Aktivitetssenter tilbyr allerede en rekke lavterskeltilbud som gratis leksehjelp og eid-festivaler med flere tusen besøkende. Disse tilbudene ønsker vi å utvide via byggeprosjektet slik at vi kan by på treningssenter, gymsaler, undervisningslokaler, konferansehall, lekeland, ungdomssenter, moské og mye mer, skriver han.

På sikt ønsker de å kopiere denne modellen og etablere flere slike muslimske familiesentre ulike steder i landet, opplyser han.

– Vi ser også frem til å kjøpe utleieeiendommer for å langsiktig kunne finansiere driften og etableringen av flere slike sentre i fremtiden. Til tross for mye islamofobi og fordommer, ser vi en lys fremtid for oss muslimer i Norge. Vi er opptatt av god integrering og det å skape sunne og gode miljøer for muslimske familier, skriver Osman.

Supportere i inn- og utland

– Hvor stor andel av de innsamlede midlene kommer fra givere i utlandet?

– Det er en god blanding. Vi har supportere både i Norge og i andre vestlige land som følger våre engelskspråklige sider på sosiale medier, skriver Osman.

Vårt Land har spurt om de 99 millionene ble samlet inn i fjor, samt hvor mye Islam Net totalt har samlet inn gjennom sosiale medier. Dette ønsker han ikke å kommentere. Han viser i stedet til at Islam Nets følgerskare på sosiale medier nesten har syvdoblet seg etter at NRK-programmet «Helene sjekker ut» viet en episode til organisasjonens arbeid i desember 2021.

– Ytterligere konkrete detaljer om innsamling, markedsføringsstrategi og økonomi kommenterer jeg ikke i media på nåværende tidspunkt, skriver han.

Har tatt pant i eiendom

Fordi Islam Net er registrert som en forening, foreligger det ikke et offentlig regnskap for dem i Brønnøysundsregistrene. Men de bekrefter altså til Vårt Land at det er de som har gitt 99 millioner kroner til Iman Aktivitetssenter.

Med blant annet denne summen, samt eiendomsmassen, sto stiftelsen i fjor oppført med over 167 millioner kroner i egenkapital. De hadde ingenting i gjeld, ifølge årsregnskapet deres.

Ifølge grunnboka, der alle norske eiendommer er registrert, har Iman Aktivitetssenter nylig tatt pant på 600.000 kroner i en enebolig i Nordre Follo kommune i Viken.

– Hva er grunnen til det? Er også det gjort med midler fra innsamlingskampanjene til Islam Net?

– Dette gjelder et forretningsforhold mellom Iman Aktivitetssenter og vedkommende aktør. Vi kommenterer ikke slike forhold offentlig uten samtykke fra involverte parter, skriver Osman.

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

VL anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion