Religion

Eiendom til 60 millioner endelig betalt

Islam net: – Dette er en stor milepæl i prosjektet , sier juridisk fagmedarbeider i Islam Net. De har nå nedbetalt siste rest av Oslo-eiendommen hvor de planlegger sitt omdiskuterte aktivitetssenter for ungdom.

– Denne uken har vi med stor glede annonsert for våre givere at vi endelig har betalt siste avdrag for eiendommen. Dette er en stor milepæl i prosjektet og en gledens dag for oss, skriver Mahir M. Osman, juridisk fagmedarbeider i Islam Net, i en e-post til Vårt Land.

I flere måneder har Islam Net bedt sine givere om hjelp til å få nedbetalt sitt planlagte aktivitetssenter til 60 millioner kroner på Stovner i Oslo.

«Vi har så langt – Alhamdulillah – betalt 70 prosent av totalprisen! Vi trenger øyeblikkelig din hjelp til å hente inn de resterende 30 prosentene for den siste nedbetalingen», opplyste de senest denne måneden, da med betalingsfrist 30. juni. Den opprinnelige fristen var 15. mai, har de tidligere skrevet.

– Vi hadde avtalt med selger at vi skulle forsøke å betale siste avdrag i midten av mai, men så trengte vi litt mer tid for å samle inn sluttsummen, forklarer Osman.

At de omsider er i mål kan selger Rune Borknes bekrefte.

– Beløpet er gjort opp for i sin helhet, sier han.

Bekrefter kjøpesum

Islam Net har lenge ønsket seg en fast base i Oslo for sitt arbeid med å få unge norske muslimer til å praktisere en streng, salafi-inspirert form for islam. I mars kunne Filter Nyheter avdekke at et eiendomskjøp for nær 60 millioner kroner hadde funnet sted.

Ved kjøpet hadde Islam Net samlet inn omtrent halvparten av summen eiendommen kostet. Resten fikk Iman Aktivitetssenter i lån fra selger, har Islam Nets leder, Fahad Qureshi opplyst til Vårt Land, men uten å oppgi kjøpesum.

Borknes presiserer at det såkalte lånet dreier seg om såkalt selgerkreditt, som nedbetales i avdrag.

Eiendomskjøpet skjedde ved at stiftelsen Iman Aktivitetssenter i november i fjor tok over selskapet Haavard Martinsensvei 5 Eiendom AS fra selskaper knyttet til eiendomsutvikleren Borknes.

Den totale kjøpesummen for eiendommen var 63,5 millioner kroner, bekrefter Mahir M. Osman i Islam Net.

Vi ønsker å forklare hvem vi er, hva vi står for og hvordan dette senteret er tenkt å være

—  Mahir M. Osman, juridisk fagmedarbeider i Islam Net

Utløste debatt

Nyheten om eiendomskjøpet skapte en opphetet debatt. Frp var blant dem lot seg provosere av organisasjonens planer, og fremmet et privat lovforslag i Stortinget. Frp mener kommunene må få sterkere lovhjemmel til å gripe inn for å stanse virksomhet og fritidsaktivitet mot barn og unge som anses å ha en klart integreringshemmende effekt, har Vårt Land skrevet.

Torsdag denne uken inviterer Islam Net til dialogmøte i sine nye lokaler på Stovner, hvor de vil diskutere ytrings- og religionsfrihet, integrering, og lovforslagene som har blitt fremmet i debatten.

Temaene skal diskuteres av et panel bestående av Jon Helgheim (Frp), Espen Andreas Hasle (KrF), Lars Gule (førsteamanuensis ved OsloMet og ekstremismeforsker), Hadi Strømmen Lile (førsteamanuensis og menneskerettsforsker ved Høgskolen i Østfold) og Tore Lindholm, (professor emeritus ved Norsk senter for menneskerettigheter), ifølge organisasjonen.

– Vi ønsker å forklare hvem vi er, hva vi står for og hvordan dette senteret er tenkt å være, for så å drøfte det planlagte senteret og debatten rundt vårt virke i lys av religions-, ytrings- og organisasjonsfriheten, forteller Osman.

---

Dette er saken

  • Organisasjonen Islam Net har siden 2008 jobbet for å få unge muslimer i Norge til å praktisere en svært streng form for Islam.
  • Islam Net forfekter en bokstavtro islam, men hevder at de ikke er salafister.
  • Organisasjonen har samtidig kommet med en rekke kontroversielle uttalelser, blant annet om kvinnesyn, homofili og sharia-lover.
  • De siste årene har Islam Net drevet storstilt pengeinnsamling til en kombinert moské og forkynnelsessenter.
  • Filter Nyheter avslørte at organisasjonen står bak kjøp av Oslo-eiendom til nær 60 millioner kroner.

---

Himmelske løfter

Ifølge Filter Nyheter har kjøperne, altså Iman aktivitetssenter, nektet for at støttespillere i utlandet har bidratt til finansieringen.

«Kjøpet er i all hovedsak finansiert via private lån, og til en mindre grad fra gaver fra norske givere. Vi har ikke mottatt noe fra utlandet, hverken lån eller donasjoner», opplyste kontaktpersonen for Iman aktivitetssenter, Said Moqim Bani Hashem, på e-post til dem.

Leder av Islam Net, Fahad Qureshi, påpeker at man må skille mellom Islam Net og Iman Aktivitetssenter. Sistnevnte har ikke mottatt midler fra utlandet, ifølge ham.

– De har fått finansiert dette bygget via lån fra selger og støtte fra Islam Net, som er en norsk organisasjon. Det er Islam Net som har stått for pengeinnsamlingen, og vi på vår side har mottatt donasjoner både fra private norske givere og privatpersoner i utlandet, sier Qureshi.

Til Filter Nyheter har Qureshi sagt at Islam Net gjennom pengeinnsamlingen ikke har mottatt en eneste krone fra utenlandske statlige aktører, organisasjoner eller individer. Til Vårt Land har han siden lagt trykk på ordet «statlig» og presisert at de har mottatt donasjoner fra private givere.

«Utenom Norge, har vi i all hovedsak fått donasjoner fra privatpersoner som bor i vestlige land geografisk nært Norge», sa Qureshi til Vårt Land i mars. Han gjorde det samtidig klart at det ikke vært store donasjoner fra utlandet.

I pengeinnsamlingen på nett kommer Islam Net med store løfter til sine givere:

«Den som bygger en moske for Allah, vil Allah bygge et lignende hus for i Paradis.»

Det planlagte senteret skal inneholde moské med fasiliteter for bønn, konferanser for opp mot 1000 personer, klasserom, ungdomsklubb, produksjonsstudio for misjonsvideoer, lekeområder og lokaler for nettverksbygging, opplyser Islam Net på sine innsamlingssider.

Opprinnelig skrev Vårt Land: «Til Filter Nyheter har kjøperne nektet for at støttespillere i utlandet har bidratt til finansieringen. Men til Vårt Land har Fahad Qureshi, leder i Islam Net, fortalt at de har mottatt donasjoner fra utlandet.»

Qureshi sier at denne fremstillingen beror på en misforståelse, og at de aldri har nektet for at støttespillere i utlandet har bidratt.


Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

VL anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion