Religion

Tar internt oppgjør med toppledelsen

Mangeårig medlem i Jehovas vitner Rolf Furuli tar i ny bok et oppsiktsvekkende oppgjør med organisasjonens styrende råd i New York. – De har gitt seg selv en diktatorisk maktposisjon som ikke har basis i Bibelen.

Vanligvis blir kritikkverdige forhold i Jehovas vitner fremmet av avhoppere eller storsamfunnet. Denne gangen kommer kritikk fra en av deres egne. I sin ferske bok My beloved religion – and the Governing Body, går mangeårig medlem i Jehovas vitner, Rolf Furuli, hardt ut mot toppledelsen i organisasjonen.

– Min bok drøfter Jehovas vitners ledelse som har gitt seg selv en diktatorisk maktposisjon, som ikke har basis i Bibelen. Dessuten viser boken at denne ledelsen har truffet avgjørelser som heller ikke har basis i Bibelen, og som har skadet tusenvis av Jehovas vitner, skriver han i en e-post til Vårt Land.

I nesten 60 år har Furuli vært en del av Jehovas vitner, der han har hatt en rekke verv, blant annet som eldste, reisende tilsynsmann og som vitnenes sykehuskontaktvalg i Oslo. Av yrke er han tidligere universitetslektor i semittisk lingvistikk ved Universitetet i Oslo.

Han ønsker imidlertid ikke å stille opp til intervju om boken, da han ikke vil gi inntrykk av at han er imot Jehovas vitner og deres tro på Bibelen.

– Jeg er for Jehovas vitner, deler deres tro, og anbefaler andre å bli vitner, skriver han i en kort kommentar til Vårt Land.

Inneholder sprengstoff

En annen tidligere eldste i trossamfunnet har imidlertid mye å si om boken i et anonymt leserinnlegg i Vårt Land. Fordi Furuli er en vel ansett eldstebror i Jehovas vitner, vil han «helt sikkert skape noen skjelv internt» med sin kritikk, heter det i innlegget. Sprengstoffet i boken ligger i disse konklusjonene, mener den tidligere eldsten:

– Jehovas vitners ledelse i New York, «Det styrende råd», er ikke innsatt av Gud! De har feiltolket Jesu ord om «den tro og kloke tjener» i Matteus 24,45 (som de anvender på seg selv), og dessuten har de gjort stor skade på mange av trossamfunnets medlemmer ved å innføre «menneskebud» og urettmessig utstøtt medlemmer som ikke lydig har overholdt disse budene, oppsummerer han i leserinnlegget.

«Autokratisk organisasjon»

Det styrende råd utgjør Jehovas vitners internasjonale ledelse, og består i dag åtte menn som holder til ved hovedkontoret i Warwick i New York. De har ansvar for å utarbeide bibelsk veiledning til Jehovas vitner over hele verden, føre tilsyn med vitnenes offentlige forkynnelsesarbeid og forvalte bruken av midler som blir gitt, heter det på nettsiden til vitnene.

Lengre nede i hierarkiet befinner blant annet eldsterådene seg. De leder hver sine menigheter, fører tilsyn med dem og leder undervisningen. Organiseringen ble til etter en omfattende omstrukturering på 70-tallet. Siden da har det skjedd en uheldig utvikling, mener Furuli:

«Det grunnleggende problemet er at i 1972, da eldsteordningen ble implementert, var organisasjonen teokratisk, men i løpet av de 48 årene har organisasjonen gradvis blitt omgjort til en autokratisk organisasjon, der beslutningene og ordene til Det styrende råd ikke kan settes spørsmålstegn ved.»

«Militant side»

I boken beskriver han dagens organisasjon som «mer hierarkisk og mer diktatorisk enn den katolske kirke», og mener at det «igjen er behov for en stor strukturell, organisatorisk endring, inkludert fjerning av den militante siden av organisasjonen».

Det innebærer blant annet det han omtaler som ledelsens «korstog» mot høyere utdanning. Også deler av praksisen med ekskludering av medlemmer tar han et oppgjør med. Mens Furuli mener Bibelen nevner elleve grunner til å ekskludere noen fra menigheten, listes 39 handlinger opp i den såkalte eldsteboka «Vær hyrder for Guds hjord».

I boken påpeker Furuli at han i løpet av alle sine år som vitne har prøvd å være lojal mot organisasjonen og det styrende råd. Gjennom brev har han forsøkt å nå toppledelsen med kritikken, men uten respons. Å gi ut bok har sittet langt inne:

«Selv om Det styrende råd har et overtak på meg, så er det min samvittighet som har fått meg til å skrive denne boken, og jeg overlater dommen til Jehova.»

###
– Vi synes det er leit å høre at forfatteren av denne boken, en som har vært et Jehovas vitne i lang tid, tilsynelatende har mistet tilliten til Jehovas vitners styrende råd, sier Dag-Erik Kristoffersen, talsperson for Jehovas vitner.

– Har ikke prøvd å kontrollere troen

Vårt Land har spurt Jehovas vitner i Norge om kritikken som blir fremmet i boken til Furuli, og hvilke konsekvenser den eventuelt får for ham. Vitnenes talsperson Dag-Erik Kristoffersen skriver følgende i en e-post til Vårt Land:

– Vi synes det er leit å høre at forfatteren av denne boken, en som har vært et Jehovas vitne i lang tid, tilsynelatende har mistet tilliten til Jehovas vitners styrende råd. Vi kan ikke kommentere en bok vi ikke har lest, men vi er glade for å kunne klargjøre rollen til det styrende råd, skriver han, og utdyper:

– Først og fremst: Jehovas vitner underordner seg frivillig sin Skaper, Jehova Gud, og Jesus Kristus i alle sider ved livet. De ser på det styrende råd som en gruppe godt kvalifiserte, erfarne eldste som gir råd og veiledning i forbindelse med vår tilbedelse. I tråd med det bibelske mønsteret har det styrende råd aldri hevdet å være ufeilbarlige eller prøvd å kontrollere troen til sine trosfeller. (2. Korinter 1:24) Jehovas vitner betrakter det styrende råd som en medfølende gruppe åndelige hyrder.

LES OGSÅ:

---

Jehovas vitner

  • Jehovas vitner er et kristent trossamfunn. De lærer at Bibelen er skrevet av Gud (Jehova), ved hjelp av forfattere som var under Guds ledelse. Derfor forstås Bibelen som Guds ufeilbarlige og pålitelige ord og den eneste nødvendige veilederen i alle livets spørsmål.
  • Jehovas vitner ble etablert i USA i 1870-årene, den første tiden som en bibelstudiegruppe. Etter hvert utviklet det seg til et trossamfunn under ledelse av Charles Taze Russell (1852-1916).
  • Ifølge egen statistikk var Jehovas vitner i 2019 virksomme i 240 land og hadde 8 579 909 medlemmer (aktive forkynnere) fordelt på 119 954 menigheter. Barn og andre som ikke er aktive forkynnere kommer i tillegg.
  • Kilde: Store norske leksikon

---

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion