Den mystiske tradisjonen i kristendommen har lenge vært et åpenbart referansepunkt i Jon Fosses omfattende forfatterskap. Selv har forfatteren gnidd dette forsiktig mot sin ungdoms befatning med Vestlandets bedehusmiljøer og kvekerbevegelsen, men de siste årene har hans forhold til den kristne troen stått fram som gradvis mer utvetydig. Jeg minnes et intervju fra 2011, med avisa The Independent, hvor Fosse tydelig definerte seg som «a Christian». Et annet sitat derfra har jeg båret med meg siden: «I don't know where my words come from. What I can prove is that I've written forty plays and published fifty books. But I can't tell you where they're coming from. I don't know myself.» I 2013 ble Fosses «Nattsalme» inkludert i den nye norske salmeboka, og samme år konverterte han til den katolske kirke.