Klima

Tar grep etter klimakritikk

Trygve Slagsvold Vedum avviser at det er klima-uro i Sp. Likevel har han jobbet hardt for å finne klimakompromisser før landsmøtet.

Trygve Slagsvold Vedum møtes av ulmende klimaopprør, avslørte Vårt Land i slutten av februar. Fra grasrota til stortingsgruppa – deler av partiet mener at partilederens suksess med knallhardt distriktskjør går på bekostning av Sps klimaprofil.

«Grønne-Sp» forsvinner i kamp for den lille mann i møte med sentralmaktens bompenger, bensin- og flyavgifter, mener de.

LES OGSÅ: Satt i kommunestyret for Venstre – nå er han ordførerkandidat for Sp

Manøvrerer

På oppløpssiden til helgens Sp-landsmøte har det sentrale partiapparatet jobbet hardt for å lande klimakompromisser. Der skal nestleder og tidligere oljeminister Ola Borten Moes næringspolitiske dokument, som også tar for seg Sps oljepolitikk, behandles.

Utkastet har vakt bekymring blant noen av dem som frykter for Sps grønne profil.

LES OGSÅ: SV er på stemmejakt i Sp

Nå har sentralstyret fjernet omstride formuleringer om oljenæringa og heller gitt en mer detaljert beskrivelse av Sps oljepolitikk. Trygve Slagsvold Vedum bekrefter overfor Vårt Land at han har vært involvert i arbeidet med det nye utkastet.

– Vi har fått med mer av det som står i programmet. Petroleum er vår største næring, og det er derfor naturlig å omtale den mer enn det som lå inne i utgangspunktet, sier Vedum.

Han understreker at det er helt normalt å jobbe med å finne kompromisser til landsmøtet.

Oljestrid

I det opprinnelige dokumentet fra Borten Moe sto det blant annet at det er en «feilslutning» at Norge bør slutte med å produsere olje og gass, og dessuten at norsk olje og gass bidrar til klimaomstilling. Det pekes på at norsk gass for eksempel brukes som erstatning for kull sørover i Europa, og at norsk oljeproduksjon er «verdensledende» i miljøvennlighet.

Flere i partiet så denne formuleringen i sammenheng med bekymringen for svekkelse av Sps klimaprofil. Da sentralstyret behandlet næringsdokumentet tirsdag, ble avsnittet erstattet med ord om utfasing av olje:

«Senterpartiet vil jobbe for at bruken av fossile energikilder etter hvert fases ut nasjonalt og globalt. Utvinningen av olje og gass må følge denne forbruksutviklingen og vi må bruke dagens inntekter målretta for å utvikle produkter som kan erstatte fossile energikilder og produkter».

Formuleringen er fra Sps partiprogram. Endringene ser ut til å ha dempet noe av uroen før landsmøtet.

LES OGSÅ: Sp forsyner seg fra Frps disk

Kompromiss

Buskerud er et av fylkeslagene som har foreslått å spisse klimaprofilen i næringsdokumentet før landsmøtet. De gikk lenger i å endre Borten Moes dokument enn sentralstyret har gjort.

– Vi foreslo å fase ut leterefusjonsordninga for olje. Og at vi heller må bruke disse pengene på fornybar energi, sier fylkesgruppeleder Viel Jaren Heitmann.

Det er usikkert om Buskerud vil opprettholde sitt forslag etter at sentralstyret kom med sitt forslag til kompromiss.

Avviser misnøye

Nå kommenterer Trygve Slagsvold Vedum for første gang klimauroen Vårt Land har skrevet om den siste måneden:

– Jeg opplever ikke at det er uro rundt Sps klimapolitikk i partiet, men rundt klimaendringene. Og utålmodighet etter å komme i gang med vår politikk.

LES OGSÅ: Klima skaper økt rødgrønn spenning

Flere ønsker et mer synlig Sp i klimapolitikken, men det gjelder også på andre områder, påpeker han.

Du mener at dere fronter Sps klimapolitikk godt nok?

Vi kan alltid bli bedre på alle områder.

Slutt på olje

Vedum møtes likevel av klimaresolusjoner fra åtte fylkeslag på landsmøtet på Hamar. Også Senterungdommen, Senterkvinnene og en gruppe på fire av Sps stortingsrepresentanter har sendt inn klimaresolusjoner.

Lengst går Oslo, som skriver at det bør vurderes å sette en sluttdato for norsk oljeproduksjon, slik tidligere Sp-leder Åslaug Haga nylig tok til orde for. Deres resolusjon slår også entydig fast at oljenæringa må fases ut.

– På sikt er det den logiske konsekvensen ved å gå fra svart til grønn karbon. I tillegg til det klimamessige vil også lønnsomheten i olja forsvinne ettersom etterspørselen synker, sier Bjørg Sandkjær.

LES OGSÅ: Elvestuen slår tilbake mot Sps «eksos-mann»

Fylkeslederen forventer stort klimaengasjement på landsmøtet, men avfeier at det er noen dramatisk situasjon eller stor klimamisnøye i partiet nå.

– Jeg har vært på tre landsmøter og det har vært klimadebatt på alle, så det er ikke noen særegen situasjon nå, sier hun.

Komiteen som behandler de innsendte resolusjonene, har på bakgrunn av dem laget et omfattende utkast til klimaresolusjon med 29 punkter.

Fossilfritt

Hva består så Sps klimapolitikk egentlig i, ifølge partilederen selv? Trygve Slagsvold Vedum sier Sp har andre tiltak enn andre partier, men at målet ligger fast:

– Målet vårt er et fossilfritt samfunn. Vi vil bruke skogen, solenergi og vindkraft – spesielt på havet, sier han.

LES OGSÅ: Sp og MDG må snakke sammen

Han mener regjeringas klimapolitikk bare er symbolpolitikk. Vern av skog og forbud mot nydyrking av myr er eksempler.

Samtidig fastholder Vedum at man på veien mot et fossilfritt samfunn ikke må miste fordelingshensynet av syne.

– Vi har en målsetting i personbiltrafikken om å fase ut fossile drivstoff. Det skal vi få til med praktisk, klok politikk. Ikke med tiltak som kutt i pendlerfradraget eller urettferdig avgiftsfordeling. Det hjelper ikke klimaet at vanlige folk får høyere avgifter.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Klima