Nyheter

Kompromissets edle kunst

Guri Melby vil ikke bli omtalt som en «kompromisskandidat» til ledervervet. Men å være et kompromiss kan være en hedersbetegnelse. I politikken betyr brei appell alt.

I løpet av få dager vil Venstres valgkomité legge­ fram innstilling til ny ­Venstre-leder. Tre kandidater har meldt seg: Sveinung Rotevatn, Abid Raja og Guri Melby.

Det er knyttet stor spenning til om valgkomiteen makter å komme med samlet innstilling. Flere er svært tvilende til at de klarer det. Særlig fordi Abid Rajas tilhengere kan komme til å bryte ut i en mindretallsinnstilling.

Det er også knyttet spenning til om Melbys og Rotevatns tilhengere vil samle seg. Noen peker på at Rotevatn fortsatt har stor støtte i partiet. Andre ­mener Melby i økende grad kan bli den samlende kandidaten fordi hun både tar stemmer fra Rotevatn- og Raja-leiren.

• LES MER: Lederstrid er en styrkeprøve om verdier og retning – her forskjellene som skaper Venstre-dramaet

Stigende stjerne

Det som er sikkert, er at Guri Melby har en stigende stjerne i paritet. ­Nesten alle peker på at hun gjør en strålende jobb som minister og er både folkelig og ideo­logisk. Dessuten lytter hun til andre. Hennes folkelige side blir tillagt vekt fordi Venstre de siste årene har mistet mange velgere fra det gamle Distrikts-Venstre. Flere i Venstre mener Rotevatn mangler appell utenfor det mer urbane og ideologsk bevisste segmentet. Han har særlig ­appell til unge menn.

Melby er derimot både godt likt av de unge og urbane i Venstre, men har også en langt større appell i Distrikts-Venstre. Melby er dermed den som i størst grad samler Venstre.

Kompromiss eller samlende­

Da Guri Melby nylig lanserte seg som lederkandidat, uttalte hun at hun ikke ønsket å være en «kompromisskandidat». Melbys tilhengere peker i stedet på hennes gode jobb som statsråd, hennes folkelighet, og hennes styrke til å gjennomføre ­Venstre-politikk. Men trolig er hun også et kompromiss. Kanskje er det til og med en hedersbetegnelse. For i politikken er kompromissets kunst gullstandarden.

Den politikeren som ikke har evnen til å skape kompromiss eller «være et kompromiss» ­lever ikke lenge i toppolitikken. For kompromisset er grunnleggende sett politikkens ­vesen. De som ser Venstre-drama utenfra, vil se at en leder som ikke makter å samle lille ­Venstre til en rekke kompromiss, vil neppe makte å tiltrekke seg velgere og vinne valget.

Rotevatn og Raja

Rotevatn framstår ikke som et kompromiss. Men også han har mange­ tilhengere i partiet. Han er ­ideologisk sterk. Uansett hva som skjer, vil han garantert komme inn i partiets ledelse. Hans minus som lederkandidat er at han oppfattes som til dels ideologisk firkantet, med et språk som fremmedgjør mange. Enkelte peker på at han ikke har maktet å endre stil, til tross for mange til­bakemeldinger. Derfor kan veien for mange være kort til å støtte Melby. Dessuten har Rotevatn også en rekke motstandere.

Abid Raja er mannen som skaper mye entusiasme i ­Venstre. Han reiser, snakker med folk og skaper en glød. Samtidig blir han omtalt som «en løs kanon på dekk» og en person som skifter syn for ofte og som ikke makter å stå i krevende politiske stormer. Derfor er mange kritiske til om han ­egner seg som Venstre-leder. Ikke minst tviler flere på om han kan bekle rollen som Erna Solbergs nummer to i regjeringen, slik en Venstre-leder nå er. Derfor har også Raja mange motstandere.

Valgkomiteens innstilling vil bli interessant. Kanskje vil den også overraske mange. Men dersom Venstre skal makte å heise seg over sperregrensa ved valget, må de finne en ­leder med bred appell. Da er det ikke dumt med «kompromiss­kandidaten» Guri Melby som har evnen til å samle fløyene.

LES OGSÅ:

Venstre-Breivik vil utelukke regjering med Frp

---

Fakta:

---

Berit Aalborg

Berit Aalborg

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter