Nyheter

Ny abortdebatt i KrF - ønsker avklaring om selvbestemmelse

KrF er splittet i en ja- og nei-side i synet på selvbestemt abort, både blant tillitsvalgte og ­velgere. Flere tar til orde for å avklare ­partiets syn, siden partiprogrammet ikke tar stilling.

En av KrF-erne som tar til orde for at partiet bør si ja til selv­bestemmelse er fylkesleder Erik Næs i Telemark KrF. Han sier han ville vært positiv til at KrF i programmet gikk inn for selv­bestemmelse fram til og med uke 12.

– Jeg er enig med biskopene som uttalte at «et samfunn med legal tilgang til abort er bedre enn et samfunn uten abort». Dersom vi ­hadde forbudt abort ville det vært et skritt tilbake til en tid da vi hadde illegale aborter og i praksis et klasseskille når det gjelder tilgang til abort, sier han.

Flere andre Vårt Land snakker med gir uttrykk for dette synet, men ønsker ikke å stå fram offentlig. En sier at det ville vært «helt utenkelig» for KrF å forby abort selv om de hadde hatt rent flertall. Mange sier at de ikke kan se noe annet mulig alternativ enn at kvinnen skal ha siste ordet.

LES OGSÅ: – Av og til er det umulig for kvinnen å bære frem barnet

Vil stramme inn

Andre i ­partiet mener KrF i stedet bør vedta en strammere abort­politikk enn i dag.

Fylkesleder Laila Eliassen i Vestfold vil heller støtte en formulering om at partiet er mot abort med unntak av graviditet etter overgrep, eller ved fare for mors liv.

– Jeg mener abort er drap. Barnet er et selvstendig individ helt fra den spede begynnelse, og slagordet mange bruker om at kvinnen skal bestemme over egen kropp er sant, men det er ikke bare deres egen kropp, men et nytt unikt menneske, som fratas muligheten til å vokse opp. Det beste i en uønsket svangerskapssituasjon må, slik jeg ser det, være å søke kyndig hjelp og veiledning, sier hun.

LES OGSÅ: Byfuglien: Nytt kapittel i abortdebatten i kirken

Uten standpunkt

Som Vårt Land tidligere har skrevet tar KrFs program ikke stilling til selvbestemmelse i abortloven. Det slår fast at KrF vil erstatte dagens abortlov med en lov som sikrer fosterets livsvern, men ikke hva det innebærer eller hva alternativet er.

Det eneste konkrete partiet har vedtatt er et nei til abort etter uke 18 «med mindre det er over­hengende fare for mors liv eller helse eller fosteret har en tilstand som er uforenlig med liv».

Vårt Lands ringerunde blant en rekke KrF-ere både sentralt og lokalt viser en splittelse. Noen uttrykker at de har landet på et standpunkt om at selvbestemmelse må ligge til grunn, andre vil stramme inn loven, uten at de nødvendigvis har alternativet til dagens lov klart for seg. Det de fleste er enige om er at partiet burde ta debatten om hva de faktisk mener.

LES OGSÅ: Endrer abortloven for første gang på 40 år

Bollestads forsøk

I 2014 gikk Olaug Bollestad ut i Vårt Land og tok til orde for at KrF burde anerkjenne at kvinnen bør ha det siste ordet. Hun fikk den gangen støtte fra flere i stortingsgruppa som partileder Knut Arild ­Hareide og Anders Tyvand. Også et flertall av fylkeslederne ga Bollestads utspill støtte. Blant dem fylkeslederen i Hordaland og Rogaland, Pål Kårbø og Per Kåre Foss.

Til tross for stor støtte, ble saken lagt død etter motstand. Noen av dem som sa nei var blant annet stortingspolitikerne Kjell Ingolf Ropstad og Hans Fredrik Grøvan.

Ropstad som nå trolig er ­påtroppende leder, sa dette til Vårt Land i 2014:

– KrF vil ta bort retten til selvbestemt abort og kun tillate abort når visse kriterier er oppfylt. Jeg kan ikke på stående fot si hvilke kriterier det skal være, men jeg ser for meg at abort kan innvilges ved voldtekt, incest eller hvis det er fare for kvinnens liv.

LES OGSÅ: Måling: Syv av ti kritisk til endring i regler for tvillingabort

Også velgerne delt

Men det er ikke bare KrFs tillitsvalgte som er delt i synet på selvbestemt abort. Det er også velgerne. Det viser en meningsmåling publisert i Dagbladet i november.

Da de ble spurt om hvordan de stiller seg til innstramming i abortloven ved alvorlig syke barn (den mye omtalte 2c), svarte 4 av 10 KrF-velgere at de ønsker å beholde dagens abortlov. 5 av 10 ønsker denne konkrete endringen.

LES OGSÅ: «Uttalelsen om abort er et veiskille»

Ønsker debatt

Flere i partiet er usikre på hva de mener, men ønsker en grundig debatt velkommen. En av dem er Geirmund Lykke i Trondheim KrF.

Da han meldte seg inn på 70-tallet, var han sterkt imot abort og dette var en avgjørende grunn for at han valgte KrF. Nå er han ikke like sikker. Han sier han ­ønsker at lovverket skal vise at det ufødte barn er et s­elvstendig liv og ikke bare en del av kvinne­kroppen.

Samtidig ­mener han det er viktig å tenke på at hundre­tusenvis av kvinner har vært gjennom dette i løpet av 40 år, og da må man nærme seg temaet med klokskap, mener han.

Lykke sier også at han mener det er krevende å se for seg et alternativ, spesielt med tanke på at abortloven har bred støtte ­politisk og i befolkninga.

LES OGSÅ: KrF-jubel over endring i abortlov. Tror skjerping om tvillingabort overlever stormkastene

Heller mot ja

– Jeg tror grunnleggende sett at den gravide er barnets beste beskytter. Og kan være en bedre beskytter enn en nemnd, sier Geirmund Lykke.

– Det betyr at du også mener at kvinnen er den rette til å ta avgjørelsen om dette i siste instans?

– Ja, jeg nærmer meg det standpunktet. Men jeg er fortsatt nølende til å konkludere entydig med hva jeg mener.

Sentralstyremedlem Hilde Ekeberg skrev sammen med blant annet Lykke en kronikk der hun tok til orde for å fokusere mer på å få aborttallene ned, enn på loven. Hun mener tiden er inne for en avklaring om selvbestemmelse.

– KrF bør ta diskusjonen i kjølvannet av prosessen vi har vært igjennom. Vi er nødt til å ta noen diskusjoner om hva vi mener om dette temaet og hva som er strategien, sier Ekeberg.

Barnets advokat

Etter Bollestads utspill uttalte flere sentrale KrFere seg tydelig om selvbestemmelse i 2014. En av dem var Erik Lunde.

– Jeg tror ikke det ufødte liv har bedre advokat enn kvinnen. (...) Loven må avgjøre når abort er tillatt og innen rammen av den må kvinnen ha siste ordet, sa Erik Lunde i 2014.

Fylkesleder Toril Kristiansen i Oppland KrF støtter formuleringene i programmet, men ønsker ikke nemndalternativet.

– Jeg vil ikke tilbake til en tid der en nemnd av middel­aldrende menn skal avgjøre kvinnens og barnets skjebne. Og et uønsket barn får ikke nødvendigvis en god barndom, men vi må ha ­respekt for livet. Et moderne samfunn kan ikke ta liv på den måten. Det burde høre fortiden til, sier hun.

LES OGSÅ: «Abortdebatten på 70-tallet var hard. Men dagens abortdebatt er om mulig enda hardere.»

Innstramming

Blant dem som vil stramme inn er Maria Ljones Brekke i Rogaland KrF.

– Jeg er åpen for at vi hadde fått inn presisering om at i den grad man tillater abort, så er det for å verne om livet til mor, for at det står liv mot liv, sier Ljones Brekke.

Hun sier at hun støtter formuleringene i programmet slik de står, og at partiets politikk er ­tydelig.

– Men jeg syns vi har en ­utfordring med tanke på å k­ommunisere det tydelig. Selv om det er politisk ukorrekt tror jeg mange søker tydelige svar. Å gå ned på detaljnivå og foreslå et regelverk, gitt at KrF hadde hatt rent flertall, tror jeg er vanskelig.

LES OGSÅ: – Kristen etikk skal ikke nedfelles direkte i lovverket

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter