Nyheter

Nordmenn flest er positive til flyktninger

Flertallet av oss synes flyktninger bidrar positivt til samfunnet, viser en ny undersøkelse. Frp-velgere er minst begeistret for asylstrømmen til Norge.

Nordmenn flest er positive til flyktninger som kommer til Norge­, hvis vi skal tro en fersk holdningsundersøkelse som ­Ipsos har gjennomført for Redd Barna.

1.000 personer landet rundt har blitt spurt om hva de syns om flyktningstrømmen til landet.

Ifølge undersøkelsen svarer så mange som sju av ti at de synes flyktninger bidrar til et positivt mangfold i det norske samfunnet.

Tre av fire sier de gjerne vil hjelpe flyktninger i sitt eget lokalsamfunn, og hele åtte av ti nordmenn forteller at de har vært med å hjelpe flyktninger på ulike ­måter de siste årene.

Like mange mener den norske befolkningen har et felles ­ansvar for å bidra til integrering, men også at myndighetene har ­ansvaret for integrering av flyktninger i Norge.

LES OGSÅ: Flyktningbarn fanget i fattigdom

Skjevt mediebilde

I 2015 søkte­ 31.150 mennesker om asyl i Norge, ifølge UDI. Den massive flyktningstrømmen skapte debatt, med til tider steile fronter, om hvor mange flyktninger vi er villige til å ta i mot. Mens Solberg-regjeringens linje har vært å stramme inn asylpolitikken, har andre krefter i samfunnet ment Norge må hjelpe så mange som mulig.

Thale Skybak, seksjonsleder i Redd Barnas Norgesprogram, mener de positive holdningene som tegner seg i undersøkelsen, nå viser et helt annet virkelighetsbilde enn det vi får fra ­mediene.

– I mediene får vi et inntrykk av at Norge ikke vil ha flyktninger. Det henger sammen med at regjeringen fører en streng asylpolitikk, og at de fleste nyhetssakene bringer dette til torgs. Men undersøkelsen viser jo at de fleste av oss faktisk synes flyktningene er en berikelse. Det er et veldig godt utgangspunkt for å legge til rette for integrering, sier hun.

LES OGSÅ: – Folk blir opprørte

Partiforskjeller

Noen nordmenn er mer begeistret enn ­andre for bølgen av asylsøkere til landet. Ifølge undersøkelsen er det ulike holdninger, basert på folks partitilhørighet.

Velgere som stemmer Rødt, SV, MDG, Venstre og KrF er mest imøtekommende overfor flyktninger. Her mener det store flertallet at flyktningene vil bidra til et positivt mangfold i Norge.

Frp-velgerne peker seg ut som de mest skeptiske. Undersøkelsen viser at det er flest lavutdannede, mannlige Frp-velgere ­under 40 år bosatt på Vestlandet, som er uenig i at flyktninger ­bidrar positivt til samfunnet.

Det er også en ujevn for­deling blant dem som oppgir at de kjenner noen som har flyktet til Norge­. Mens nesten 90 prosent av de spurte Rødt-velgerne sier de kjenner en flyktning, med SV og KrF-velgere hakk i hæl, er det færrest Høyre-velgere som forteller at de kjenner en som har flyktet. Undersøkelsen antyder at det kan ha sammenheng med at Høyre-velgerne bor i områder der det ikke bor mange flyktninger.

En overvekt av de spurte i undersøkelsen forteller at de på en eller annen måte har bidratt til å hjelpe flyktninger. Deltakerne oppgir at de har stilt opp ved å gi bort klær og ­leker, ved å delta på innsamlingsaksjoner og jobbe i ideelle organisasjoner, eller ved å hjelpe til på asylmottak eller å stille opp som flyktningguide.

LES OGSÅ: Kommuner i kø for å huse flyktninger.

Vil hjelpe

Også her tegner det seg forskjeller blant de spurte, basert på partitilhørighet. Det er Frp-velgerne som tar minst initiativ til å hjelpe asylsøkere. 66 prosent av dem oppgir at de har bidratt med hjelp til flyktninger på en ­eller annen måte. Derimot oppgir mer enn 85 prosent av velgerne til SV, Venstre, Ap, MDG, Rødt, og KrF at de hjalp til under den store asylstrømmen i 2015.

– Undersøkelsen viser at nordmenn flest gjerne vil hjelpe. Det er gode nyheter. Vi må trekke fram de gode historiene også, sier seksjonsleder Skybak i Redd Barna.

Dana Wanounou

Dana Wanounou

Dana Wanounou er debattleder i Vårt Land. Ønsker du å delta i debatten, send mail til debatt@vl.no.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter