Foran voteringen over et av landsmøtets største stridstema, hadde et solid flertall i redaksjonskomiteen samlet seg om å vrake forslag om at Norge skal signere FN-avtalen om atomvåpenforbud. Sterke advarsler fra Ap-lederen fredag kveld var blitt lyttet til.

– I dagens sikkerhetspolitiske situasjon er det politisk umulig for NATO-land som Norge å undertegne uten å redusere vår mulighet for innflytelse og beskyttelse, heter det i uttalelsen landsmøtet vedtok lørdag.

AUF opprettholdt sitt forslag om å slutte seg til atomvåpenforbudet og foran avstemningen hadde ungdomsorganisasjonen tatt dissens. Men overmakten var massiv. Anslagsvis under 50 av de 300 delegatene stemte for ja til FNs atomvåpenforbud.

LES OGSÅ: Ap-ungdommer kan skape thriller om atomvåpenforbud

AUF: «Historiens mest grusomme våpen»

Dermed hverken bryter Ap med den brede linjen i norsk utenrikspolitikk eller provoserer alliansevenner i Nato. Og Nato-generalsekretær Jens Stoltenberg slipper å havne i den situasjon at hans eget Ap og det potensielle regjeringspartiet kjemper mot alliansens interesser.

Foran landsmøtet var det bygget opp sterkt press for å få Ap til å snu kursen. Anført av AUF hadde en rekke fylkeslag foreslått å signere den FN-avtalen som Nato-land flest avviser.

– I møte med historiens mest grusomme våpen, kan vi ikke godta kompromiss. Vi kan ikke godta forslag som skyver dette langt ut i tid. Vi har ikke tid til å vente, sa AUFs Astrid Hoem like før votering.

– Om vi signerer forbudet, er ikke dette ensidig nedrustning. Det er å legge press. Det nytter ikke å si at du er mot atomvåpen, når det eneste tiltaket er å vente, sa Hoem.

LES OGSÅ: Ap-landsmøtet stemte nei til å endre abortloven

Ikke Norge alene

Det var i 2017 forhandlinger i FN endte med et historisk vedtak om å forby atomvåpen og å legge til rette for å avskaffe dem. 56 stater har signert avtalen, men Norge og de aller fleste Nato-landene stritter imot. Aps linje har vært ja til forbud, men ikke innholdet i den avtalen som nå foreligger i FN.

I Aps vedtak heter det at målet er en atomvåpenfri verden.

– Men dette målet nås først når land som har atomvåpen forplikter seg til gjensidig nedrustning, heter det.

Ap uttaler at Norge «skal engasjere seg sterkere innen FN, NATO og bilateralt for atomnedrustning». Samtidig skal det være et mål at Norge og andre NATO-land underskriver atomvåpenforbudet.

LES OGSÅ: Støre tapte om Lofoten – AUF og miljøbevegelsen jubler

Huitfeldt: Bryter med Nato-rollen

Forsvarspolitisk talskvinne, Anniken Huitfeldt, ledet det redaksjonelle arbeidet med uttalelsen. Rett før vedtak, advarte hun sterkt mot å endre Aps linje nå:

– AUFs dissens bringer ikke videre våre sikkerhetspolitiske tradisjoner. Den bryter med dem, sa Huitfeldt.

Hun fastslo at det ikke er mulig å kombinere Nato-medlemskapet med å signere FNs atomvåpenforbud.

– Kjernen i vår sikkerhetspolitikk har alltid vært å kombinere pådriverrollen med vår plass i Nato. Vi kan ikke rokke ved dette nå, sa Huitfeldt.

LES OGSÅ: Ap vil ikke lenger være «strenge», men strammer inn asylpolitikken

Støre advarte sterkt

Dagen i forveien hadde Ap-leder Støre lagt stort press på landsmøtet. I en tale gikk han tydelig ut mot forsøkene på å vedta atomvåpenforbud i dagens situasjon med nye kalde vinder:

– Vi kan ikke stå her i 2019 og si at Norge, som eneste Nato-land, skal undertegne traktaten, sa advarte han.

Dermed la han sin partiledertyngde inn.

– Dette må være balansert som da Reagan og Gorbatsjov undertegnet INF-avtalen. Den tiden kan komme igjen, sa Støre.