– Sånne forslag vil gjøre politikken vår mye mer restriktiv, sa Hoda Imad, sentralstyremedlem i AUF, til Vårt Land fredag.

Men luften var gått ut av Arbeiderpartiets asylliberale fløy. Lørdag morgen ble migrasjonsutvalgets forslag til ny asyl- og integreringspolitikk for Arbeiderpartiet enstemmig vedtatt med få justeringer.

Dermed går Ap inn for grunnleggende endringer i norsk asyl- og flyktningpolitikk.

LES OGSÅ: Vårt Lands miniguide til migrasjonsutvalget.

Vil ikke lenger ha «streng» asylpolitikk

Det nærmeste Arbeiderpartiet kom et asylopprør lørdag, var Agder Aps gjennomslag for å endre beskrivelsen av asylpolitikken.

Med soleklart flertall vedtok landsmøtet å bytte ut ordet «streng» med «konsekvent» i setningen «Arbeiderpartiet vil videreføre en streng, rettferdig og human asyl- og flyktningpolitikk».

– Det er et stort steg, synes Hoda Imad, sentralstyremedlem i AUF.

Ap-leder Jonas Gahr Støre nekter derimot å følge vedtaket til punkt og prikke:

– Jeg kommer fortsatt til å si streng. «Streng, rettferdig, human og konsekvent», sa Støre til pressen lørdag formiddag.

Nå har det brutt ut full forvirring om endringen i ordlyd gjelder én setning eller får konsekvenser for fremtidig omtale av Aps politikk, melder NTB. 

LES OGSÅ: Nå står slaget om Aps asylpolitikk

AUF: – Kjempet i bratt motbakke

Kall det hva du vil, faktum er at Migrasjonsutvalgets innstilling ble banket gjennom så og si uforandret.

– Det har vært viktig for oss å bevare helheten. Vi gjorde derfor bare presiseringer og justeringer i dokumentet, som har blitt så godt mottatt i hele partiorganisasjonen, sa Anniken Huitfeldt før vedtaket.

Hun ledet redaksjonskomiteen som behandlet migrasjonsutvalgets innstilling og endringsforslagene som var kommet inn.

– Den enstemmige innstillingen fra migrasjonsutvalget gjenspeilet ikke den reelle uenigheten blant medlemmene våre, mener derimot Hoda Imad, sentralstyremedlem i AUF.

– Derfor startet vi i en brattere motbakke enn vi har gjort tidligere. Til tross for dette har AUF klart å flytte fjell ved at vi har fått inn flere viktige formuleringer, skriver hun i en tekstmelding til Vårt Land.

LES OGSÅ: Personlig oppgjør på Aps landsmøte: – Jeg er muslim og jeg tror på Gud

Dette er de viktigste justeringene

Dette er de mest sentrale justeringene som AUF og Aps asylliberalere fikk inn til slutt:

Menneskerettigheter: En tydelig understreking av at Norges asylpolitikk skal fastsettes innenfor rammene av flyktningkonvensjonen og Den Europeiske menneskerettskonvensjonen

Kvoteflyktninger: En presisering om at FNs høykommissær for flyktningers «anmodninger må vektlegges». I år ba høykommissæren Norge ta imot 5.000 kvoteflyktninger. Solberg-regjeringen går inn for 3.000.

Bistandspenger: Økt innsats for flyktninger i nærområdene gjennom en ny solidaritetspott på fem milliarder skal ikke gå «ikke gå på bekostning av den tradisjonelle, fattigdomsrettede utviklingsbistanden». Presiseringen utelukker imidlertid ikke bruk av andre bistandspenger.

LES OGSÅ: Ap-utvalg vil ha maksgrense for asylinnvandring

Dette er Aps nye asylpolitikk

Svært enkelt sagt er Aps nye asylmodell slik:

• Bare flyktninger med individuelt beskyttelsesbehov får varig opphold.

• Andre flyktninger, slik som krigsflyktninger, sendes ut igjen eller får midlertidig opphold.

• I stedet skal kvoteflyktninger og økt flyktninghjelp i nærområdene prioriteres. Ap har som ambisjon å ta imot flere kvoteflyktninger.

• Opplegget rammes inn av en maksgrense på årlig asylinnvandring. Den skal staten og kommunene fremforhandle med jevne mellomrom. Målet er å sikre forutsigbarhet og integrering.

• Det innebærer i sin tur at «asylankomster, familiegjenforening og antallet kvoteflyktninger skal sees i sammenheng». Mer av det ene, gir mindre av det andre