Det ble abortdramatikk på Arbeiderpartiets landsmøte lørdag ettermiddag. Stridens kjerne er fjerning av ordningen med abortnemnder mellom uke 12 og 18.

Vårt Land kjenner til at redaksjonskomiteen på landsmøtet jobbet knallhardt for å finne et kompromiss. Det har lyktes ikke. Dermed ble det kampvotering da en uttalelse om likestilling og kvinnehelse kom opp lørdag ettermiddag.

LES OGSÅ: Mener Erna og KrF startet «krigen» om abortloven

Vil utrede slutt på abortnemnder

Det sto for votering mellom to forslag:

• Et mindretall krevde utredning av slutt på nemndene. Dersom dette gjennomføres, betyr det en utvidelse av retten til selvbestemt abort fram til uke 18.

• Et flertall ville «vurdere forbedringer innenfor dagens lov for å styrke kvinnens situasjon ved senaborter, herunder kritisk gjennomgå og eventuelt endre dagens nemndsystem».

Flertallet vant til slutt gjennom, men flere titalls delegater stemte for å utrede avvikling av nemndene.

– I praksis fri abort

Mindretallet, representert ved Bergen-ordfører Marte Mjøs Persen, begrunnet deres syn.

– Avgjørelsen må være kvinnens. Mitt moralske kompass er ikke dårligere enn nemndlegers og politikeres. Dette er ikke en kamp om å flytte grensen for abort, men en kamp om kvinners selvbestemmelse. Det er enda viktigere i distriktene. I Vestland har vi kun én nemnd, i Bergen, med opp til sju timers kjøretid for enkelte i fylket. Får du avslag må du til nemnd i Oslo. Det legger ennå en stein til byrden, sa hun.

LES OGSÅ: – Jeg vil ha det klinkende klart at det ikke er KrF som skal ha skylden

Flertallet, ved Kristina Hansen, advarte derimot sterkt mot dette.

– Dagens abortlov er en av Aps viktigste seire. Våre damer – og menn – har forsvart abortloven de siste månedene mot høyrepartienes angrep. Det som er foreslått av mindretallet er en stor endring som vi ikke har hatt partiprosess på. Å utrede fjerning av nemndene er i praksis utredning av fri abort fram til uke 18. Det er vanskelig for mange, sa Hansen. Hun sa videre at flertallet erkjente at nemndsystemet ikke er optimalt og at de mener man burde se på endringer, innenfor dagens lovverk.

Støre advarte

Fredag gikk Aps helsepolitiske talsperson, Ingvild Kjerkol, ut i Adresseavisen og uttrykte støtte til forslag til landsmøtet om å fjerne abortnemndene, og dermed utvide grensa for selvbestemt abort til uke 18. Kjerkol tok senere på dagen til orde for dette på talerstolen.

Samme ettermiddag la partileder Jonas Gahr Støre sin tyngde inn for å unngå endringer i dagens lov. Det kan ha avgjørende betydning for utfallet. Utover ettermiddagen lørdag virket mindretallet å være tvil om de hadde en reell sjanse til å vinne gjennom.

Selv om mindretallets forslag ikke nådde fram har de tro på at Ap ved en annen korsvei vil endre politikk på feltet. De mener det er tydelig bevegelse i partiet i den retning.

Misnøye og uro

Flere på landsmøtet som Vårt Land har snakket med reagerte på fredagens utspill fra Invild Kjerkol. De mente det kom ut av det blå og uten at landsmøtet hadde mulighet til å få satt seg inn i saken. Andre uttrykte glede over at en fremtredende person i Ap endelig tok til orde for utvidelse av loven.

Kun noen få fylkeslag hadde behandlet saken på sine årsmøter. Akershus og Vestland landet på flertall for 18 uker – selv om det i sistnevnte fylke var stor debatt og høy temperatur før vedtaket ble gjort. Andre fylker, som Trøndelag og Telemark, har derimot vedtatt at de er mot forslaget.

LES OGSÅ: Støre trakk inn Hareide-forslag i sterkt abort-varsko

I gangene på landsmøtet var det mange som ikke likte at forslaget, slik de så det, ble kastet ganske uventet inn i debatten. Også personer som sa de rent rasjonelt støttet argumentasjonen fra AUF og Kjerkol reagerte på at saken dukket opp nå. Flere mener partiet må vente til neste landsmøte før de eventuelt kommer med en kursendring i abortpolitikken.

Flere talere som tok til orde for å utvide grensa til 18 uker fikk stor applaus i salen. Dette, og at Kjerkol la sin tyngde inn i saken, gjør at mange fredag syns det var vanskelig å spå hvor landsmøtet ville lande. Flere regnet med at forslaget var for ytterliggående til å bli vedtatt nesten uten debatt. Mange uttrykte likevel overfor Vårt Land at de syns det var tøft og sprekt av Kjerkol å så tydelig flagge sitt syn.