I sommer stod hun fram i Bergens Tidende og Vårt Land og fortalte at selv om hun giftet seg 2. august i fjor, bor hun alene og har kontakt med ektemannen bare gjennom Facebook og telefontjenesten Skype. Han er palestiner. Hun er norsk og bor på Askøy utenfor Bergen. I september søkte han om opphold i Norge på grunn av familiegjenforening. Før svaret er klart, kan han ikke være i Norge.