Ansatte i Normisjon og Kirkens Bymisjon innrømmer å ha a­nsatte papirløse. De risikerer samme straff som Gunnar Stålsett.