Like før pinse var Nemnd for gudstjenesteliv samlet til møte, for å forberede hvordan Den norske kirkes ordning for en ny, kjønnsnøytral vigselsliturgi skal formuleres.