– Folk vil si at fredsprosessen er død. Ekspertene mener det, men enda verre – de to folkene mener det. Jeg sier at det ikke er ikke sant. Men skal vi skape politisk fred, må vi først ha religiøs fred, sier Michael Melchior.