Marian A. Hussein er ingen kjent SV-politiker. Hun har vært forsiktig med å delta i samfunnsdebatten:

– Som minoritet møtes du ikke nødvendigvis på grunnlag av meningene dine, men hvem du er. Da velger jeg å beskytte meg selv, og heller jobbe gjennom partiapparatet. Det er en sikkerhetsanalyse jeg har gjort for meg selv. Jeg ønsker ikke å begrense min egen eller min ­families bevegelsesfrihet, sier lederen for SVs inkluderingsvalg.

– Det viser at demokratiet ikke er tilgjengelig for alle. Dette er første gang jeg stikker hodet litt fram, legger hun til.

BERIT AALBORG: «Lysbakken vil trekke Ap mot venstre. Analysen hans har én grunnleggende svikt»

– Noe særegent som rammer muslimer

Lørdag ble SV første stortingsparti som ­formelt går inn for en handlingsplan mot islamofobi. Da vedtok landsmøtet en antirasistisk resolusjon, som Hussein har ledet ­arbeidet med.

Et økende antall anmeldelser av religiøst motivert hatkriminalitet, netthets og diskriminering på arbeids- og boligmarkedet – Norge trenger politikk mot både hverdagsrasisme og muslimhat, mener hun:

– I et jobbintervju opplevde jeg at en arbeidsgiver var mest opptatt av å snakke om somaliske kvinner og hijab. Det satt lenge i meg. Og det siste året har mange muslimske kvinner blitt angrepet, slik som Faisa ­Warsame på Tøyen i Oslo. Det er noe særegent som rammer mennesker med muslimsk bakgrunn. Vi mangler god forskning på det fra et norsk perspektiv.

LES OGSÅ: SVs inkluderingssjef koblet Siv Jensen til rasisme

Varsler forslag i Stortinget

Freddy André Øvstegård, SVs mann i Stor­tingets familie- og kultur­komité, varsler allerede nå at han snart vil fremme forslag om en ­handlingsplan mot islamofobi.

Norge fikk sin første handlingsplan mot jødehat i 2016. Nå trengs en egen mot islamofobi, som går systematisk til verks og peker ut konkrete utfordringer og tiltak for en av våre største minoriteter, mener Øvstegård.

– Moskéangrepet på New ­Zealand viser hvor farlig ­islamofobi kan være i ­ytterste konsekvens. Vi må arbeide ­systematisk.

SV går også i gang med et­ ­internt arbeid som skal munne ut i konkrete forslag til ny ­politikk mot islamofobi, varsler Marian A. Hussein.

Der håper hun å samarbeide med aktører som Islamsk Råd, den minoritetspolitiske tanke­smien Minotenk – og ­Salam, en organisasjon for skeive ­muslimer.

– De rammes dobbelt av diskriminering og rasisme.

BERIT AALBORG: «Velger raddis-velgerne hardtslående Rødt og MDG, eller lar de stemmene gå til storebroren SV?»

– Politikerne har sviktet

De to SV-­erne er skuffet over de politiske ­partienes vilje og evne til å ta grep mot muslimhat. Heller ikke venstresiden har vært gode nok, mener Hussein.

– Vi har vært for redde for å virke for krenkbare og dermed gitt Frp fritt spillerom.

I senere år har det riktignok vært mye oppmerksomhet rundt netthets og debattklima. Det har utløst debatter om grense­oppgangen mellom ytrings­frihet og hensyn til minoriteter som rammes.

Selv om regjeringen har ­levert en strategi mot hatefulle ­ytringer, synes ikke Hussein det er godt nok:

– Integreringsminister Jan Tore Sanner sier han blir ­dårlig av å lese kommentarfelt. Men han evner ikke å bruke de ­politiske virkemidlene han har tilgjengelig for å gjøre noe med dette. Jeg ­mener at så lenge din ytring krenker mitt menneskeverd og stopper meg fra å delta på lik linje med deg, så må det tas på alvor.

LES OGSÅ: Hardt Lysbakken-oppgjør med blå «mirakeltro» og «sjamanisme»

– Handler også om trosfrihet

For kristen­sosialisten Øvstegård handler kamp mot islamofobi også om trosfrihet:

– I et sekulært og mangfoldig samfunn må vi ta vare på det ­religiøse mangfoldet vi har. Da må vi kjempe mot diskriminering og hets som begrenser friheten til å utøve troen sin.

SV-veteran, prest og ­tidligere miljøvernminister, Helen B­jørnøy, er stolt over vedtaket:

– Inkludering er viktig for alle med et grunnfestet verdisyn. ­Humanisme og menneske­verd har alltid vært sentralt for SV. Handlingsplanen og ­resolusjonen forsterker inn­satsen mot undertrykking og ­forskjellsbehandling, og for å gi folk frihet til å tro det de vil, sier hun.