– Forsvarets tros- og livssynskorps har en viktig oppgave i det forebyggende arbeidet mot overgrep i Forsvaret, både gjennom undervisningsopplegg og sjelesorg og samtale, sier Nils Terje Lunde, fungerende feltprost i Forsvaret.