For første gang har Jostein Krogedal, hovedpastor i Hillsong Norway, beklaget til medlemmene i menigheten. Det skriver Dagen, som har gjengitt Krogedals brev i sin helhet: