I vår gjennomførte adopsjonsorganisasjonen Adopsjonsforum 
en spørreundersøkelse i alle 
norske kommuner. Den avdekket at ni av ti kommuner ikke hadde 
rutiner for hva kommunale 
tjenester gjør når de møter adopsjonsbarn. Kunnskapsmangelen 
kan gå sterkt ut over barna, 
mener organisasjonen.