2016 Bo Ibrahim Index inneholder både gode og dårlige nyheter for utviklingen på det afrikanske kontinentet sett i et tiårsperspektiv.