Nyheter

Ingen land henretter flere enn Kina. Men fordi antallet er en statshemmelighet, vet ingen nøyaktig hvor mange som møter statens bødler.

– I Kina sier myndighetene at forbrytere blir henrettet fordi folket krever det – de vil ha hevn, forklarer generalsekretær John Peder Egenæs.

Utdanne

Men når det kommer til stykke, er ikke hevn et sterkt motiv i straffepleien, mener Egenæs. For utdanner et lands myndigheter borgerne til å vurdere dødsstraff som et umulig alternativ, ja, så er det ingen som roper på slik straff etter en tid.