Nyheter

De fleste kirkesamfunn og kristne organisasjoner har på plass retningslinjer som UIO har. De første kom for omtrent 20 år siden, opplyser Elisabeth Torp, daglig leder i Kirkelig ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep.

LES OGSÅ: Ungdom i Oppdrag gir ikke medarbeidere som er dømt for overgrep en ny sjanse, selv om forholdet er 25 år gammelt.

Skjerpe beredskapen

– Det er ulikt hvor fortrolig ansatte og ansvarlige er med dem – om for eksempel lederen har satt av tid for å øve på håndteringen av konstruerte situasjoner.

– Anbefaler du det?

– Ja, det er en god idé, på samme måte som brannøvelser. Flere trener på det.

– Hvorfor er det viktig?

– Det skjerper beredskapen og minner om at overgrep skjer. Organisasjonen blir dessuten mindre overrumplet og er forberedt, sier Elisabeth Torp.

LES OGSÅ: Ungdom i Oppdrags oppdaterte retningslinjer om seksuelle krenkelser har mangler, mener tidligere UIO-arbeider.

Offensivt

Hun synes UIOs retningslinjer er tydelige og offensive. Punktet om en dømt medarbeider vet hun også har vært diskutert i andre kristne sammenhenger, og hun tror det blir mer relevant i framtiden.

– Det er gjerne etter noen år at det blir spørsmål om medarbeideren kan få komme tilbake eller få tillit i en annen sammenheng, sier Torp.

Hun støtter prinsipielt at en som er overgrepsdømt ikke får tillit som er nødvendig for å være medarbeider i en kirkelig sammenheng.