Nyheter

Det er nesten 25 år siden mannen fikk en kort fengselsdom for et seksuelt overgrep. For vel et år siden ble han frivillig medarbeider i den kristne organisasjonen Ungdom i Oppdrag (UIO). Da ledelsen fikk vite om dommen, tok de affære. Mannen sluttet da selv.

– Dette kan oppleves urettferdig. Vi har fått innspill fra hans støttespillere om at vi begår en dyp urett mot mannen, sier Andreas Nordli, leder i UIO.

Utvider retningslinjer

Saken var utløsende for at organisasjonen ville vurdere sine etiske retningslinjer for seksuelle krenkelser på nytt. I dag blir det reviderte dokumentet behandlet på organisasjonens styremøte.

Saken med den overgrepsdømte medarbeideren har ført til debatt om hvorvidt personer kan få arbeide, eller fortsette å arbeide, i UIO, etter å ha blitt dømt for seksuelle krenkelser.

LES OGSÅ: Ungdom i Oppdrags oppdaterte retningslinjer om seksuelle krenkelser har mangler, mener tidligere UIO-arbeider.

Streng linje

En av de tre som sitter i UIOs fagetiske råd mener at det bør være åpning for det. En annen i rådet vil trekke seg fra vervet om det skjer.

– Dette har vært en vanskelig vurdering. Er det rett at for eksempel en tidligere narkoman som begikk et overgrep i rus for 30 år siden ikke få være vaktmester ved et av våre sentre? Vi må sette strek et sted, sier, Andreas Nordli.

Organisasjonen velger derfor en streng linje i slike saker.

Tillit – tilgivelse

– Hva med medarbeidere som trakasserer seksuelt, men ikke får en dom?

– De kan vanskelig arbeide i UIO igjen.

– UIO forkynner nåde og tilgivelse, men ikke en ny sjanse?

– Det er dilemmaet vårt. Det er forskjell på tillit og tiligivelse. Tilgivelse, ja. Tillit, nei. Guds tilgivelse er absolutt. Det som har skjedd blir glemt. Menneskers tilgivelse er ikke synonymt med å glemme, og ikke synonymt med at konsekvensen blir borte, sier Andreas Nordli.

Søviknes

Han ønsker ikke å si noe om at statsminister Erna Solberg har gitt Terje Søviknes tilliten å være Norges olje- og energiminister. Han hadde seksuell omgang med en 16 år gammel jente på landsmøtet til FrpU for snart 18 år, men anklagene om overgrep ble henlagt av statsadvokaten.

Metoo-kampanjen har satt på dagsorden at seksuell trakassering og overgrep skjer i flere bransjer, også i kirkesamfunn.

LES OGSÅ: Kirker og organisasjoner bør trene på håndtering av overgrepssaker, mener Kirkelig ressurssenter

Gud=vanskelig

UIOs oppdatering av retningslinjene startet før metoo-debatten. Nordli er likevel glad for den, fordi den aktualiserer temaet.

– Blir vurderingene rundt slike retningslinjer ekstra vanskelig når tro er inne i bildet?

– Ja. Jeg opplever at bibelord om tilgivelse kan bli brukt manipulerende. Bibelen sier vi skal tilgi, men da må vi forstå hva tilgivelse er og ikke er, sier Andreas Nordli.

Èn dømt

På 70-tallet innledet en UIO-leder et seksuelt forhold til en medarbeider. Medarbeideren fikk senere erstatning fra organisasjonen.

I løpet av de siste 15 årene har én fulltidsarbeider blitt dømt for seksuelt overgrep. Saker med krenkende atferd, men som ikke rammes av straffeloven, kan «telles på én hånd», ifølge UIO-lederen.

Ingen av de 150 tidligere medarbeiderne som svarte på en fersk undersøkelse oppga at de hadde vært utsatt for seksuelle krenkelser.

Sannhet

– Hva har dere lært av arbeidet med retningslinjene?

– At kristne mennesker ikke er bedre enn ikke-kristne. Hele organisasjonen trenger å kjenne til retningslinjene. Hvis ikke legger vi opp til dårlig behandling av mennesker. Det er dessuten viktig å snakke åpent og sant.

– Har dere ikke gjort det tidligere?

– Det er ikke sikkert at vi har gjort det i Kristen-Norge. Av frykt for å miste sitt rykte har kanskje organisasjoner skjøvet ting under teppet. Vi har lært at det er fare på ferde når lojalitet til organisasjon og leder blir viktigere enn sannhet. Sannheten er alltid viktigst, sier Andreas Nordli.

Færrest mulig

Nytt i retningslinjene er kapittelet om forebygging. UIO har rundt 400 fulltidsarbeidere i Norge og har mellom sju og åtte tusen besøkende på sine arrangementer i løpet av et år.

– Når vi har så mange gjennom vårt system, må vi være ansvarlige ved å forebygge. Seksuelle krenkelser vil nok skje igjen, men vi må gjøre hva vi kan for at det blir færrest mulig, sier Andreas Nordli.