– I Barnekonvensjonen har Norge forpliktet seg til å treffe alle tiltak for å forebygge vold, overgrep og omsorgssvikt. Hvorfor har da verken prester eller dommere opplysningsplikt til barnevernet, spør Elisabeth Gording Stang ved Høgskolen i Oslo og Akershus.