Nyheter

– I dag har vi abortnemnder som fungerer som en slags domstol. I realiteten er det disse som avgjør om kvinnen får bestemme over egen kropp eller ikke, sier AUF-leder Mani Hussaini.

I forkant av AUFs landsmøte 18.–21. oktober, har et enstemmig sentralstyre foreslått radikale endringer i dagens abortlov. Forslaget, som med stor sannsynlighet vil bli vedtatt på ungdomspartiets landsmøte, innebærer:

Å avvikle abortnemndene som i dag avgjør om kvinner kan avslutte svangerskapet etter 12. uke

Å utvide grensen for selvbestemt abort fra 12 til 18 uker