Verdidebatt

Uverdig Vårt Land-journalistikk

ETIKK: Konsekvensen av Vårt Lands journalistikk er at påstandene vil hefte ved Lundby og Johnsen for evig tid, og i tillegg ramme familie og venner av dem. Er det god etikk?

I to store oppslag om Einar Lundby og Gordon Johnsen har Vårt Land bedrevet gravejournalistikk. Hvorfor er det så viktig for Vårt Land å grave slik i personer som døde for 40-45 år siden? Og hvorfor nå? Jeg har fått mange reaksjoner fra andre lesere som har reagert på dette. Vårt Lands begrunnelse, etter første oppslag og i leder, er lite overbevisende. Jeg skjønner ikke hvorfor Vårt Land gjøre dette?

Berger J. Hareide, tidligere leder ved Samlivssenteret på Modum Bad

Vi lever i en rettsstat som sørger for et trygt rettsvern for begge parter når slike saker kommer opp. Det innhentes sakkyndige vurderinger. Dette er ikke mulig når de to er døde. Da bør det i det minste arbeides historiefaglig og etisk grundig. Det gjør ikke Vårt Land her.

Bidrar til ryktespredning

I første oppslag er det kun én person som får stor plass til å fortelle sin versjon, som handler om ett tilfelle av berøring. Resten av det Vårt Land viser til, er rykter. Det antydes at det er flere. Og attpåtil får Vårt Land to forhenværende biskoper til å si at hvis det har skjedd én gang, så er det sannsynligvis flere. Vårt Land antar og bidrar til mer ryktespredning. Hva slags historieskriving er dette?

Neste oppslag var etisk sett verre. Kvinnen det gjelder, ønsker ikke å stå fram. Kun en av hennes to støttespillere velger å uttale seg, anonymt, og det er ikke hans initiativ. Og igjen «erfarer» Vårt Land og sprer rykter uten skikkelig dokumentasjon. Hva slags historieskriving er dette?

Jeg forventer høyere faglig og etisk standard enn dette fra en kristen avis

Slett moral

Redaktøren bedyrer at det er god presseskikk. Men god moral synes jeg det i hvert fall ikke er. «Sannheten» kan ikke komme fram når bare den ene parten slipper til. Jeg forstår godt ønsket om oppreisning for ofre. Men hva slags oppreisning er det å få sin sak blåst opp slik?

I etikken er det en forskjell på legalitet og legitimitet. Redaktøren mener oppslagene legalt sett er «lovlige». Men mye som er innenfor lover og regler kan være slett moral. Hva slags legitimitet eller moralsk magefølelse gir disse oppslagene? For meg kjennes det uverdig at Vårt Land nå «tar» to avdøde personer på denne måten. Dokumentasjonen er syltynn og ensidig, og mye overlates til leserens fantasi. Vi kan ikke med sikkerhet si hva dette egentlig handler om. Vårt Land oppretter nærmest en gapestokk for to avdøde personer. Det er vanskelig å se hvilken hensikt dette har, ut over salg og sensasjonshunger.

Og konsekvensen? Påstandene vil hefte ved Einar Lundby og Gordon Johnsen for evig tid, og i tillegg ramme familie og venner av dem. Er det god etikk? Jeg håper Vårt Land vil slutte med slik «grenseoverskridende atferd» i sin journalistikk. Jeg forventer høyere faglig og etisk standard enn dette fra en kristen avis.

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Verdidebatt