Modum bad utbetalte erstatning etter overgrepsanklager mot Gordon Johnsen

Denne saken ble første gang publisert i januar 2024.

Modum bad bekrefter at det er inngått avtale om kompensasjon til en tidligere pasient av grunnlegger og psykiater Gordon Johnsen (1905-1983) som gjelder «grenseoverskridende atferd».

– Ledelsen ved Modum bad og Gordon Johnsen er skrevet såpass mye om, at det også er viktig å gi rom for de vonde erfaringene og et annet blikk.

Det sier en sentral kilde i Kirke-Norge med et nært forhold til Modum bad, til Vårt Land.

Han forteller at for tretten år siden var han en av to støttespillere for en kvinne som tok opp sine erfaringer med behandlingen ved institusjonen.

Vårt Lands kilde vil være anonym av hensyn til kvinnen. Hun som han representerer, skal på 1960-tallet gjentatte ganger ha blitt utsatt for seksuelle overgrep mens hun gikk i terapi hos Modum bad-grunnlegger og psykiater Gordon Johnsen.

---

Gordon Hamilton Johnsen (1905-1983)

 • Norsk psykiater og grunnlegger av Modum bad
 • Tidligere styreleder i Misjonskirken Norge
 • Tidligere overlege på Lovisenberg Diakonale Sykehus
 • Hadde ideen til og stiftet det kristne nervesanatoriumet Modum bad, der han også ble overlege i 1958
 • En av få i Norge som brukte LSD i pasientbehandling
 • Ridder av St. Olavs Orden og tildelt Kong Christian Xs frihetsmedalje

Kilder: Store norske leksikon, Wikipedia

---

Beklagelse og økonomisk erstatning

Gordon Johnsen er ingen hvem som helst i verken kristne miljøer eller medisinske kretser. I 1966 ble Johnsen utnevnt til ridder av St. Olavs orden for fortjenstfullt medisinsk humanitært virke. Han er også tildelt Christian Xs frihetsmedalje for sin innsats under andre verdenskrig, og var i en periode etter krigen styreleder i Misjonskirken Norge.

Når Vårt Land nå skriver om avtalen mellom Modum bad og kvinnen, er det første gang den omtales i norsk offentlighet.

Etter kvinnens ønske kjenner ikke Vårt Land til hennes identitet, men vi har snakket med hennes to støttespillere, som begge har betydelige posisjoner i Kirke-Norge. De bekrefter saken – uavhengig av hverandre. En av de to støttespillerne ønsker ikke å kommentere saken ytterligere.

Vårt Lands kilde presiserer at hverken kvinnen eller hennes støttespillere har tatt initiativ til at Vårt Land skriver om denne saken.

Opplevelsene hennes skal høsten 2011 ha endt med at hun fikk en beklagelse og en større erstatning fra Modum bad.

Dette bekrefter Modum bad: Inngått avtale om kompensasjon

– Vi må forholde oss til taushetsplikten hva gjelder detaljer, men jeg kan bekrefte at det ved ett tilfelle er inngått avtale om kompensasjon til en tidligere pasient av Gordon Johnsen som gjelder grenseoverskridende atferd, sier Modum bad-styreleder Øyvind Håbrekke til Vårt Land.

Han uttaler seg på vegne av den nåværende ledelsen. Håbrekke var ikke styreleder da saken ble behandlet.

Øyvind Håbrekke

Vårt Land har gjentatte ganger vært i kontakt med tidligere direktør ved Modum bad, Ole Johan Sandvand, som skal ha håndtert saken. Han var direktør fra 1991 til 2017.

Første gang avviste han at det hadde foreligget en erstatningssak mens han var direktør. Etter at dagens ledelse bekreftet at det var blitt gitt en beklagelse og erstatning, har Sandvand sagt at han ikke har noen kommentar til saken og henviser til dagens ledelse.

Vårt Land har sendt en rekke spørsmål til dagens ledelse gjennom styreleder Øyvind Håbrekke, og har også bedt om innsyn i Modum bads driftskostnader i de aktuelle årene for å avklare størrelsen på erstatningsbeløpet. Ledelsen ønsker ikke å svare på flertallet av spørsmålene knyttet til saken, og gir oss heller ikke detaljert innsyn i driftskostnadene fra det aktuelle året.

– Siden vår virksomhet ikke er omfattet av offentlighetsloven, har vi hatt kontakt med vår revisor når det gjelder eventuell utlevering av hovedbokas driftskostnader. De ber oss om ikke å utlevere de forespurte dokumentene, skriver kommunikasjonssjef Unni Tobiassen Lie i en e-post.

Håbrekke vil ikke bekrefte når avtalen ble inngått, eller hvor mye som ble betalt ut i kompensasjon. Vårt Land erfarer imidlertid at beløpet skal ha vært i hundretusenkroner-klassen, men har ikke lyktes med å dokumentere dette.

Jeg kan bekrefte at det ved ett tilfelle er inngått avtale om kompensasjon til en tidligere pasient av Gordon Johnsen som gjelder grenseoverskridende atferd

—  Øyvind Håbrekke, styreleder Modum bad

Styreleder: – Ingen andre saker

Det Håbrekke derimot svarer på, er om Modum bad vet om flere saker som omhandler grunnleggeren:

– Vi kjenner ikke til andre henvendelser av liknende karakter som gjelder Gordon Johnsen.

– Hva har Modum bad gjort for å undersøke om det har vært flere saker?

– Som sagt kjenner vi ikke til liknende henvendelser, og vi kjenner ikke til at det er gjort slike undersøkelser. Så ligger det også i sakens natur at det ville reise mange problemer knyttet til å undersøke dette mange år tilbake i tid.

Modum Bad.

Johnsen gikk av med pensjon i 1975. Han døde i 1983.

– Jeg forstår avtalen som et resultat av en prosess der man ønsket å ta pasienten på alvor. Samtidig ønsket man å behandle dette med en respekt for at Gordon Johnsen var avdød og ikke kunne komme til orde, sier Håbrekke.

Han sier det er viktig å understreke at ingen pasienter skal utsettes for grenseoverskridende atferd ved Modum bad.

– I terapirommet skal det være trygghet og tillit. Det finnes også lovreguleringer, systemer og rutiner for å følge opp slike saker. Det er av stor betydning at det er åpenhet rundt disse utfordringene, og at terskelen nå er lavere for å si ifra. Videre er det viktig at vi forebygger at krenkelser skjer, og tar godt vare på de som allerede har slike erfaringer.

Støttespiller: – Ryddig prosess

Støttespilleren som uttaler seg til Vårt Land, ble koblet på saken høsten 2011.

Han bekrefter at dette ble opptakten til en grundig gjennomgang av hennes historie. Støttespilleren omtaler prosessen som ryddig. Avtalen som ble inngått skal det ha vært svært få som kjente til.

Vårt Land har fått innsyn i styreprotokoller fra den aktuelle perioden. Avtalen er ikke nevnt i noen av dem. Det står heller ikke noe om avtalen i Modum bads årsrapporter.

På spørsmål om hvorfor, svarer Håbrekke følgende:

– Da spør du om forhold langt tilbake i tid som er vanskelig for meg å kunne besvare.

Det er viktig for oss å understreke at ingen pasienter skal utsettes for grenseoverskridende atferd ved Modum bad

—  Øyvind Håbrekke, styreleder Modum bad

Advokat: – Kan være et plaster på såret

At det betales ut erstatningsbeløp i hundretusenkroner-klassen i saker som handler om seksuelle overgrep, er ikke uvanlig, ifølge advokat Lise Ligaard i advokatfirmaet Teigstad. Hun er også redaktør for erstatning.no.

Erstatning utmåles normalt individuelt, forklarer hun. Ved erstatning for økonomisk tap får fornærmede sitt reelle økonomiske tap som en følge av en straffbar handling. Ved erstatning for ikke-økonomisk tap (oppreisning) skal det blant annet legges vekt på handlingens objektive grovhet, skadevolders skyld og hvilke skader fornærmede har blitt påført. Ved skade menes både fysisk og psykisk skade.

Ligaard sier til Vårt Land at det er vanskelig å vurdere alvorlighetsgraden i saken avisen omtaler uten å vite mer om hvilke erstatningsposter som er omfattet.

– I utgangspunktet er vår anbefaling at slike saker blir anmeldt og straffeforfulgt, sier hun.

Vårt Lands opplysninger tilsier at denne saken var foreldet da kvinnen tok kontakt med ledelsen på Modum bad.

– For mange vil det være en form for erkjennelse å få en kompensasjon i ettertid. Det kan være et helsefremmende plaster på såret, sier hun.

Gordon Johnsen var åpen, kreativ og villig til å prøve nye behandlingsmetoder

—  Leif Gunnar Engedal, professor emeritus

Gordon Johnsen – psykiateren som grunnla Modum bad

Vårt Land har tidligere denne måneden fortalt om det som skal ha vært grenseoverskridende atferd fra predikant og lege Einar Lundby.

Pastorsønnen Gordon Johnsen ble kjent med Lundby mens han selv var lege på Ringsaker.

Lundby var da i Brumunddal. Begge ble del av Oxford-bevegelsen, en kristen vekkelsesbevegelse grunnlagt i 1921 av amerikaneren Frank Nathan Daniel Buchman.

OSLO 1981 Gordon Johnsen, lege og psykiater og grunnlegger av Modum Bad nervesanatorium.
Foto: Knut Nedrås / NTB

Sammen hadde Johnsen og Lundby en visjon om å reise et sjelesorghjem og det de kalte et sykehus for nervøse – på kristen grunn.

I 1957 etablerte de Modum Bads Nervesanatorium, som i dag er kjent som Modum bad. Johnsen drev behandlingsdelen av institusjonen, Lundby sto bak instituttet for sjelesorg. Det så dagens lys i 1975.

---

Modum bad

 • En norsk, landsdekkende diakonal institusjon for behandling av psykiske lidelser
 • Skriver om seg selv at de «gjennom behandling, forebygging, sjelesorg, forskning og fagutvikling fremmer psykisk helse og livskvalitet»
 • Institusjonen ble opp­rettet i 1957 av blant annet psykiater Gordon Johnsen og lege Einar Lundby
 • Stiftelsens verdigrunnlag er forankret i det kristne menneskesyn og organisert som en ideell stiftelse med et styre som øverste organ
 • Klinikken har rundt 100 pasientplasser og behandler angst, traumer, depresjon, spiseforstyrrelser og alvorlige samlivsproblemer

Kilder: Modum bad, Wikipedia

---

Modum Bad.


Usynliggjøring er en del av overgrepsproblematikken. Jeg mener at sannhet gjør hel

—  Pasientens støttespiller

Forfatter: – Et åpent og lyttende menneske med mye omsorg

Leif Gunnar Engedal er en av fem forfattere bak biografien om Gordon Johnsen Møter med sårbare sinn, som kom i 2020. To av de andre forfatterne er Gordon Johnsens egne barn.

– Det viktigste med boken var å synliggjøre et ekstraordinært livsverk til en mann som har betydd kolossalt mye, uten å gå grundig inn i alle diskusjoner om det psykiatri-faglige eller teologiske og sjelesørgeriske. Boka viser tydelig at Gordon Johnsen var åpen, kreativ og villig til å prøve nye behandlingsmetoder. At ikke alt var like vellykket og velbegrunnet, viser boka klart, sier han.

Engedal er ikke kjent med og svært overrasket over at det skal ha vært grenseoverskridende atferd knyttet til Modum bad-grunnleggeren.

Han sier at Gordon Johnsen har betydd mye for ham personlig.

– Han var et åpent og lyttende menneske med mye omsorg. Jeg var en relativt ung mann da jeg kom til Modum bad. Han viste omsorg og tok meg på alvor. Det verdsatte jeg veldig høyt, sier Engedal, som er professor emeritus i sjelesorg og religionspsykologi ved MF vitenskapelig høyskole.

Han er også veileder ved Modum bad og har vært tilknyttet Institutt for sjelesorg i store deler av sitt yrkesaktive liv.

Modum Bad.

Støttespiller: – Denne historien fortjener å bli fortalt

– Det som ble beskrevet fra behandlingssituasjonene ville vi kalt overgrep i dag, og vi ville kalt det overgrep den gangen, sier kvinnens støttespiller til Vårt Land.

Han forteller at det var snakk om gjentatte overgrep over tid.

Kvinnens støttespiller har et nært forhold til Modum bad.

– Hvordan opplevde du at en slik sak kom opp?

– Jeg var oppriktig lei meg for at mennesker hadde slike erfaringer.

– Hva tenker du om at Vårt Land omtaler denne saken?

– Jeg er todelt, men jeg mener at det er riktig. Dette er en historie som fortjener å bli fortalt. Samtidig er det vanskelig å omtale.

Han tror ikke dagens virksomhet på Modum bad vil rammes av at denne saken blir kjent for offentligheten.

– Usynliggjøring er en del av overgrepsproblematikken. Jeg mener at sannhet gjør hel.

Har du tips-boks

Gordon Johnsens barn svarer

Vårt Land har vært i kontakt med Gordon Johnsens barn. De er orientert om det som kommer frem i denne saken, og kommer med følgende uttalelse i en e-post:

«Saken som i dag omtales i Vårt Land om avtalen Modum Bad bekrefter er inngått med en pasient, er først blitt kjent for oss i forbindelse med denne publiseringen i Vårt Land.

Som barn av Gordon Johnsen vil vi understreke at det skal være åpenhet om alle forhold rundt psykoterapi. Det skal være trygge rammer forankret i lover og etiske regler. Det skal være trygt å varsle og det skal være trygt rettsvern for begge parter.

Saken har – så vidt vi kjenner til - aldri vært meldt til offisielle myndigheter og dermed ikke vært gjenstand for sakkyndig vurdering. Når terapeuten har vært død i lengre tid, har vedkommende ingen mulighet for tilsvar og har dermed ikke tilsvarende rettsvern. Vår far døde i 1983 og sluttet som overlege i 1975.»

Denne saken er laget i samarbeid med Senter for undersøkende journalistikk (SUJO) ved Universitetet i Bergen.