Verdidebatt

Dette bør Statsforvalteren etterspørre

MENIGHETEN SAMFUNDET: Etter at det er igangsatt undersøkelser for å avklare hvorvidt Menigheten Samfundet fyller kriteriene for å motta statstilskudd, har nå trossamfunnets ledelse skrevet en redegjørelse til Statsforvalteren i Agder. Det mest interessante er det som ikke står der.

Vårt Land anbefaler

1

Mer fra: Verdidebatt