Religion

Mener Menigheten Samfundet leverte feilaktig informasjon til Statsforvalteren

STATSSTØTTE: Tidligere medlem Jonas Yassin Iversen mener brevet fra Menigheten Samfundet til Statsforvalteren inneholder feil og at menigheten lar sentral informasjon utebli.

Forrige uke skrev Vårt Land om svaret Menigheten Samfundet ga til Statsforvalteren i Agder, etter at Barne- og familiedepartementet ønsket å undersøke om Samfundet bryter trossamfunnsloven. I svaret skriver de følgende:

«Vi har ingen interne regler der det beskrives hvordan en skal forholde seg til medlemmer som melder seg ut. I enkelte miljøer har det nok vært en streng praksis der de som har meldt seg ut av menigheten har opplevd at familien har tatt avstand fra dem.»

Tidligere medlem av Samfundet, Jonas Iversen, mener svaret er upresist:

– De sier i brevet at det ikke finnes regler for hvordan medlemmene skal forholde seg til utmeldte. Samtidig ga menighetsstyret i fjor ut en bok som blant annet gir tydelig instruks om hvordan de troende skal «forholde seg til de vantro».

I Samfundets menighetsbok fra 2022, som Vårt Land har fått innsyn i, kommer det fram at det finnes retningslinjer for å rådføre medlemmene i hvordan de skal forholde seg til tidligere medlemmer. I forordet til boka står det at «Menighetsbok for Samfundet er tenkt å være en bok som beskriver menighetens lære.»

Iversen mener boka forstås som veiledende for medlemmene.

Den er altså utelatt fra Samfundets svar til Statsforvalteren.

– Viser at de er hyklere i det de sier og gjør

– Det hadde ikke sett like rosenrødt ut om de faktisk hadde lagt ved menighetsboka til Statsforvalteren, mener Iversen

En krass formaning om å ta avstand

—  Bjørn Markussen

I menighetsboka står følgende om hvordan en bør forholde seg til tidligere medlemmer:

«Det blir unaturlig for dem (medlemmer av Samfundet journ.anm.) å ha nær, fortrolig kontakt med dem som i livet viser at de er hyklere ved det de sier og gjør. Slike mennesker vil de troende begrense sin omgang med til det nødvendige. En viss kontakt må de naturlig nok ha i handel, arbeid og spesielle situasjoner som krever det. Ellers vil de holde seg borte fra dem som ved sitt hyklerske liv vil trekke dem bort fra Gud og friste til synd. (...) Vi advares også mot å ha fortrolig omgang med dem som fører falsk lære».

Hopper over avsnitt

Også journalist og forfatter av boka Alene ut, Bjørn Markussen, mener brevet til Statsforvalteren utelater viktig informasjon.

– Ledelsen valgte å hoppe over et lenger avsnitt i vedtaket sitt, skriver han i et debattinnlegg til Vårt Land.

I brevet til Statsforvalteren siterer hovedforstander i Menigheten Samfundet Kristiansand, Sigmund Aamodt, fra et vedtak etter Fellesmøtet i 2013 i menigheten.

Bokutgivelse av Alene ut av Bjørn Markussen. Markussen har fulgt Robin Andersen frå han starta å vurdere å bryte ut som har braut ut frå menigheten Samfundet.

I vedtaket blir det referert til 2 Kor 6, 14-18: «Trekk ikke i ulikt spann, sammen med vantro.» Og: «Derfor sier Herren: Dra bort fra dem, og skill dere fra dem, rør ikke noe urent!».

Versene er altså utelatt fra brevet til Statsforvalteren, noe Markussen mener er kritikkverdig.

– Dette taler tydelig til Samfundets medlemmer. Det er ingen tvil om hvordan lederne ønsker at medlemmene skal forholde seg til Bibelen. Og Paulus-sitatene de ikke referer for Statsforvalteren er en krass formaning om å ta avstand, sier han til Vårt Land.

Iversen mener det samme som Markussen, nemlig at det er selektivt plukket ut fra vedtaket.

– Aamodt siterer i brevet de delene som handler om kjærlighet til dem som har gått ut av menigheten, men ikke delene om å skille seg fra de som går ut, påpeker Iversen

Han mener dessuten at hvis man leser referatet fra møtet skjønner man hva forstanderne i menigheten legger i kjærlighet.

Vårt Land har kontaktet Menigheten Samfundet, og forelagt dem påstandene som kommer fram i denne saken og debattinnlegget fra Markussen. De ønsker ikke kommentere. I en mail skriver de følgende:

«Vi vil kommunisere med Statsforvalteren om vårt svar til dem, og ønsker ikke kommentere hva enkelte mener om vårt svar».

Samfundets styre om forholdet til utmeldte

Vårt Land har sett referatet fra Fellesmøtet i 2013. Iversen mener at når forstanderne prater nyter de stor respekt, og at forstanderne i menigheten nærmest blir sett på som et talerør for Gud på jorden.

I vår tid opptrer vi alt for slapt

—  Forstander Helge Dvergsnes

Under fellesmøtet sa Sigmund Aamodt følgende:

«Vi skal være som lys og gode eksempler, men hvis det rette er å skille oss bort, kan vi ikke være gode eksempler hvis vi ikke gjør det. De som har gått fra oss, vil muligens ikke skjønne eller oppfatte det som kjærlighet, eller at det er å skinne som lys. Men lærer guds ord oss opp den veien, hjelper det ikke om vi gjør noe annet.»

Også Helge Dvergsnes, forstander i Menigheten Samfundet i Kristiansand, snakket på møtet om hvordan forholdet bør være til tidligere medlemmer:

«I vår tid opptrer vi altfor slapt. (...) Jeg tenker at kjærlighet først og fremst er å ha omsorg for sjelen, og da må en gjerne legge følelsene til side i en sak som denne. (...) Hvorfor er situasjonen i vår tid blitt slik at pendelen, slik jeg ser det, har gått for langt til den andre siden?»

I Markussens debattinnlegg er han tydelig på hva han synes om brevet:

– At Samfundsstyret ikke gir Statsforvalteren innsyn i denne delen av vedtaket, er i beste fall uforståelig.

---

Menigheten Samfundet

  • Trossamfunnet ble stiftet i 1890 etter at en gruppe «sterkttroende» på Sør- og Sør-Vestlandet ikke kunne akseptere endringer i liturgien i statskirken.
  • Menigheten Samfundet har menigheter i Egersund og i Kristiansand. Menigheten eier og driver egne skoler.
  • Skolelærer Bernt Lomeland var det sentrale lederen ved bruddet med statskirken, og medlemmene er siden blitt kalt lomelenderne.
  • Samfundet benytter en bibelutgave som er utgitt på eget forlag og bruker en revidert utgave av Kingos salmebok, utgitt i 2008.

Kilde: Menigheten Samfundet, Store norske leksikon og boken Alene ut

---

Magnus Laundal

Magnus Laundal

Vårt Land anbefaler

1

1

Mer fra: Religion