Verdidebatt

Jan-Aage Torp er en brobygger? Hva så?

Vårt Lands «angrep» på Torp (sakene 11. juni) gjør psykologspesialist Einar Salvesen litt paff. Torp framstilles som en «døråpner for ultrareaksjonære» og som «Guds barnevernslobbyist», framhever Salvesen. Han er snarere en brobygger, er budskapet. Kan han ikke være flere ting?

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Jeg syns Salvesen har en delvis fornuftig argumentasjon i sitt innlegg. Men han river ned poenga sine her og der. Psykologspesialisten skriver: «Avisen intervjuer sterke kritikere som religionshistoriker Ingrid Vik og statsviter Jørn Holm-Hansen, men har ikke innhentet norske motstemmer eller innhentet uttalelser fra alle de som har opplevd Torp som en brobygger, ikke bare internasjonalt, men også i Norge.»

«Det ville vært rimelig om Vårt Land hadde en mer nyansert fremstilling i sin analyse enn det som fremkommer i artikkelen», skriver Einar Salvesen.

Kom det så mye kritisk i Viks intervjusvar? Og hva er det med denne traktinga vår her i Norge etter fullkomment balanserte og nyanserte framstillinger i enkeltsaker (det publiseres mye annet også, på ymse kanter, og her slipper kamerat Salvesen til med støtteerklæring òg)? Hvordan blir et journalistisk produkt egentlig nyansert (nok) i praksis? Er det ideelle at akkurat like mange representanter for enhver mening, samme hvor drøy, skal få komme til orde i enhver sak?

Torp har makt. Avisa kikker ham i korta. Torp tier. Torps polske venn, med enda mer makt, fikk si mye i reportasjen. Og han er vitterlig blant de som ser på Torp som brobygger?

Torp selv fikk høve til å uttale seg i Vårt Land, og skape så mye nyansert nusselighet han bare ville – men lot det være.

Salvesen hevder at Torp ikke er snever. For å belyse dette trekker han fram Torps TV-program på kanalen til Jan Hanvold, som Torp har jobba tett med siden NRKs «Pengepredikanten» i 2016. Salvesen syns, tilsynelatende, at Torps bruk av profilerte fjes uten kristentro, i bygging av eget nettverk og merkevaren Visjon Norge – trosbevegelsens trange, fundamentalistiske elitebastion – er raus og romslig. Det Salvesen kanskje ikke har oppfatta, er at Torp og Hanvold i årevis har motarbeida mye av den åpne, offentlige samtalen og debatten. Dette har skjedd ved uthenging av personer og mediehus på direkten – uten mulighet til imøtegåelse der og da eller tilsvar på kanalen seinere – og ved blokkering av den ene etter den andre som stiller kritiske spørsmål i sosiale medier. Med mer.

Salvesen peker på at «[Torp] har i flere år samarbeidet med norske fagfolk innen psykologi, juss og sosialarbeidere».

OK. Har avisa skrevet at han ikke har gjort det? Heller ikke har den hevda at det ikke trengs forbedringer i deler av barnevernet, eller at alle Torps utspill i den forbindelse er dumme eller illegitime.

Salvesen skriver: «[Torp] hjelper familier, mange utenlandske, som urettmessig har vært utsatt for barnevernets overdimensjonerte og inkompetente inngripen i utsatte familier, totalt uten egen vinning.»

OK. Eller ... Totalt uten egen vinning? Han vinner jo litt renommé, gjør han ikke? Men fint at han hjelper noen uten å ta betalt, for all del.

Det er opplagt gjort mange feilvurderinger i barnevernets historie. Salvesen kan ha sett flere skyggesider enn de fleste av oss, og møtt mennesker i samtale om disse. Sånt bør vi lytte til. Torp kan ha belyst et par problematiske sider og hjulpet noen mennesker. Men dette fjerner ikke det faktum at Torps gjøren og laden trenger et kritisk blikk (ikke at Salvesen har nekta for det, men likevel). De negative erfaringer mange har, tar heller ikke vekk den kjensgjerning at det gjøres mye bra i barnevernet. De gir ingen fullmakt til å konkludere som psykologspesialisten gjør – med ord som får etterlysninga av nyanser hos Vårt Land til å framstå litt "dobbel": «... norsk barneverns totale mangel på evne til å utvise empati, fleksibilitet og bidra til å finne gode løsninger» (mi utheving).

Det er greit at Salvesen deler sine erfaringer når det gjelder Torps aktiviteter og væremåte. Mot slutten av sitt innlegg skriver han:

«I mitt samarbeid med Jan-Aage Torp innen dette feltet, har hans engasjement vært preget av god sakkunnskap og samarbeidsvilje. Som nevnt har jeg lite kjennskap til hans religiøse og politiske ståsted, men innen det felt vi har samarbeidet opplever jeg ham som en person som møter sine motstandere og samarbeidspartnere – fra høyst ulike miljøer – med toleranse og åpenhet.»

«Lite kjennskap til hans religiøse ståsted» tror jeg kanskje er et spill for galleriet. Selv om alt er relativt. «Lite» ... Salvesen har en rekke ganger deltatt i Torps program på Hanvolds kanal. De fleste oppegående nordmenn vet i dag en hel del om hva Hanvold og den kanalen står for. Torps venner vet at han støtter Hanvold og hans kanal, og tilhørende teologi, i tykt og tynt. Salvesen har også deltatt i Studio Direkte på samme kanal. Karismatikken er ikke bare en fjern verden for ham. Ellers: OK. Torp har møtt noen på en respektabel måte. Fint.

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Verdidebatt