Verdidebatt

Upresist om Israelboikott

En kan være uenig i hvorvidt økonomiske sanksjoner av Israel er et godt virkemiddel, men å ta fra en retten til å bruke legitime og ikke-voldelige virkemidler er antidemokratisk.

Håvard Skjerdal

Leder for innsamling og kommunikasjon i KFUK-KFUM Global

I en artikkel i Dagen den 9. oktober kritiserer KFUK-KFUM Global at regjeringen, i deres forslag til statsbudsjett, ikke ønsker å gi støtte til organisasjoner som har som hovedformål å drive med BDS (boikott, desinvesteringer og sanksjoner) i protest mot Israels okkupasjon av Palestina.

KrFs parlamentariske leder, Hans Fredrik Grøvan støtter formuleringen i statsbudsjettet og argumenterer med at man ikke kan single ut Israel som et regime som skal boikottes når det foregår en rekke menneskerettighetsbrudd i andre land i Midtøsten. Grøvan har helt rett i at det foregår menneskerettighetsbrudd i andre land, men det faktum at andre stater også begår menneskerettighetsbrudd er ikke et argument i seg selv for å ikke tale vår bror til rette i Israel. KFUK-KFUM Global driver et utstrakt solidaritetsarbeid i store deler av verden, og det finnes ikke en annen situasjon der ulike rettighetsbrudd stilles opp mot hverandre på denne måten.

LES OGSÅ: KrF sender rundskriv om Israel-boikott

Antidemokratisk

Grøvan tar og feil når han hevder at Israel singles ut som den eneste aktøren som skal, eller bør, sanksjoneres. Norge driver en aktiv sanksjonspolitikk i samråd med EU og FN, og ifølge Regjeringens nettsider sanksjonerte Norge 26 forskjellige land per juni 2020, hvor av syv av disse er i Midtøsten.

En kan være saklig uenig i hvorvidt økonomiske sanksjoner av Israel er et godt virkemiddel eller ikke, men å ta fra organisasjoner og enkeltmennesker retten til å ta i bruk legitime, demokratiske og ikke-voldelige virkemidler, mener vi er direkte antidemokratisk. Bidrag over statsbudsjettet er ikke en rettighet i seg selv, men realiteten er at denne typen arbeid blir så godt som umulig uten økonomisk støtte. Vi mener regjeringen setter en farlig presedens når den søker å diktere hvilke demokratiske virkemidler organisasjoner kan, og ikke kan bruke i politisk påvirkningsarbeid. Israel har allerede kriminalisert arbeid med BDS. Da er det enormt viktig at ikke Norge også bidrar til å innskrenke organisasjoners ytringsfrihet slik de nå gjør gjennom å sende signaler som dette.

Legitim regimekritikk

Stadig flere store og respekterte menneskerettighetsorganisasjoner har stilt seg bak arbeidet til BDS-bevegelsen som siden oppstarten blitt en viktig del av det internasjonale arbeidet for en rettferdig fred i Palestina og Israel. Denne realiteten står i skarp kontrast til Grøvans udokumenterte påstander om at BDS-bevegelsen bidrar til hat og uforsonlighet, og at den i sin helhet hverken er fredelig eller legitim. Det er dypt problematisk at en stortingspolitiker forsøker å viske vekk skillet mellom hatefull retorikk og legitim regimekritikk, men når regjeringen til Erna Solberg i tillegg følger opp med denne typen upresis retorikk i landets statsbudsjett, er det helt uakseptabelt.

LES OGSÅ: Harde Frp-utfall mot Ap og SV: – Gjør Israel til jordklodens største banditt

Statsbudsjettet

Ytringsfriheten står sterkt i det norske samfunnet, og regjeringen har ved flere anledninger gjort politiske poeng ut av at den ikke står bak alle tiltak som statsbudsjettet støtter, men at støtten til disse er viktig i seg selv da det bidrar til og legger til rette for et mangfold av meninger og ytringer. Hans Fredrik Grøvan – det er ikke vi som «singler ut Israel». Det har regjeringsplattformen, og budsjettet, gjort helt fint på egenhånd. For å jobbe effektivt for en rettferdig fred i Israel og Palestina må vi kunne ta i bruk alle demokratiske, ikke-voldelige verktøy.

Vi forventer at regjeringen enten fremsetter noen holdbare argumenter for hvorfor andre regler skal gjelde i denne situasjonen enn i andre, eller at dere snur og stryker føringen om BDS i statsbudsjettet.

LES MER:

Pinsevenn: – Takk for advarsler mot kristensionismen, Bispemøtet. Det er grobunn i flere pinsekirker

Redd Barna: Palestinske barn mishandles i israelsk fangenskap

To biskoper: «Skjult antijudaisme kan fortsatt dukke opp i forkynnelse og holdninger i våre kirker»

---

Fakta:

---

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Verdidebatt